De ble møtt av en engasjert forsamling og fikk mange spørsmål og kommentarer fra bedrifter med praktisk erfaring på området.
Første foredragsholder var Arnhild Dordi Gjønnes. Hun gav en oversikt over situasjonen slik den er. Som representant for Norge i organer som diskuterer temaet i Brüssel og som deltaker i Forenklingsutvalget, kombinerte hun teori med mange praktiske eksempler.

Tanja Huse-Fagerlie er felleskommunal innkjøpssjef på vei over i Difi. Hun vektla de mulighetene som finnes for dialog og spørsmålsstilling – før anbudskonkurransen.

Henriette Grønn er partner i First House og har arbeidet med temaet i flere år, og i ulike roller. Hun fortalte om hvordan et byrå som hennes vurderer situasjonen når relevante anbud legges ut. Særlig er hun opptatt av avveining mellom kvalitet og pris. Også fra salen kom eksempler på at en kommune fokuserer så mye på timepris at det er umulig å nå frem for byråer med normale timesatser – samtidig som de hadde funnet at leverandørene i slike tilfeller gjerne bruker 3-4 ganger den tiden som er nødvendig på enkle jobber.

Tore Frellumstad, advokat i Abelia med solid erfaring fra anskaffelser og kontrakter, gikk gjennom rettslige forhold knyttet til anbud, tilbud og forhandlinger. Også han vektla det betydelige mulighetsområdet for bedrifter som kjenner reglene.

Nyttige lenker

Anskaffelser.no

NHOs nettsider om offentlige anskaffelser

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92