27. januar arrangerer Abelia et frokostmøte med offentlige anbud som tema. På den ene siden har offentlige innkjøpere liten erfaring med å kjøpe denne type tjenester. Samtidig har heller ikke konsulentbransjen vært god nok til å håndtere utviklingen med et økende antall offentlige anbudskonkurranser. Med dette som bakgrunn har Abelia og NHO satt i gang et prosjekt med formål å bidra til å profesjonalisere og forbedre de offentlige anbudsprosessene på dette området.

Et første, naturlig skritt er å begynne med å se på hvilke utfordringer vi står overfor og samtidig heve vår egen kompetanse, slik at vi over tid får de beste forutsetninger for å velge ut hvilke anbud vi bør delta i, hvilke vi bør la være, hvordan vi mest effektivt kan lage konkurransedyktige tilbud og opptre profesjonelt i anbudsprosesser. For å sette i gang denne prosessen, inviterer vi dere til en introduksjon til emnet og en mulighet til dialog rundt leverandørperspektivet.
Dette vil også gi Abelia verdifulle innspill i arbeidet fremover mot målet.

For mer informasjon om program og påmelding, kan du klikke her for Abelias arrangementskalender