En av innlederne er Tanja Huse-Fagerlie.

Hvor lenge har du arbeidet med temaet?

- Jeg startet med strategisk innkjøpsarbeid i privat sektor i 1998 og gikk over til offentlig sektor 10 år senere.

Hvor ofte opplever du at leverandører ikke svarer på det det spørres om?

- Alt for ofte ligger svarene i hvert fall på siden av det anbudet spør etter. Det er et stort behov for å redusere kommunikasjonshindringene fra begge parter. Det burde derfor fokuseres mye mer på kommunikasjon mellom partene i anskaffelsesprosessens handlingsrom.

Tilbyderne er ofte ikke flinke nok til å benytte handlingsrommet under kunngjøringen ved å stille alle spørsmål som kommer opp under utformingen av tilbudet. Men avvisninger kan både skyldes at tilbyder ikke har forstått konkurransegrunnlaget godt nok og at oppdragsgiver ikke har vært tydelig nok.

Hva vil du utfordre leverandørene på?

- Jeg vil utfordre leverandørene på flere områder:

  • De må bli flinkere til å søke seg til kurs der de kan forbedre sin innsikt når det gjelder å «tyde» de offentlige anbud som blir kunngjort.
  • De bør utarbeide standardiserte malverk for tilbud slik at de slipper å «finne opp kruttet» for hvert enkelt tilbud.
  • De må lære seg til å analysere et anbud slik at de kan se hva de bør fokusere på ved en vinnende tilbudsutarbeidelse. Og om de i det hele tatt bør delta.
  • Mange leverandører bør generelt endre innsalgsmetodene.

Du begynner snart i Difi. Hva blir din rolle der?

- Jeg blir ansvarlig for å legge til rette for økt leverandørdialog mellom privat næringsliv og offentlige oppdragsgivere. Jeg kommer spesielt til å arbeide for mer innovasjon, bedre sosiale og etiske retningslinjer og miljøhensyn i offentlige kontrakter. I første omgang vil jeg fokusere på SMB.

Mer informasjon om arrangementet og mulighet for påmelding finner du i arrangementskalenderen

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959