Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har publisert nye versjoner av Statens standardavtaler for IT-anskaffelser (SSA). I følge direktoratet er avtalene bedre tilpasset dagens leveransemodeller, gjør det enklere å tilby standardiserte varer og tjenester, samt gjør ansvarsforholdet mellom partene klarere.

- Difi valgte å revidere sine gamle ensidige standardkontrakter i stedet for å delta i et arbeid med å utvikle nye avtaler i regi av et uavhengig organ som Standard Norge, slik anskaffelsesforskriften legger opp til, sier advokat Tore Frellumstad i Abelia.

- Når det er sagt har det vært en god prosess med en referansegruppe bestående av representanter fra de som skal bruke avtalene. De nye avtalene gir både forenkling og bedre balanse. Det er positivt at det har blitt noen færre avtaler, men det ligger helt klart til rette for ytterligere forenkling og helst en helt ny struktur, sier Frellumstad.

Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen har flere ganger påpekt det problematiske i at staten utformer sine egne avtaler og kontrakter, og administrerende direktør Håkon Haugli hadde ønsket seg en annen prosess, med forhandlinger mellom partene.

- Staten er ikke best egnet til å ivareta næringslivets interesser. Vi har deltatt aktivt i arbeidet i regi av Difi, og er glade for de forenklingene de nye avtalene innebærer, men mener fortsatt målet må være fremforhandlede og balanserte standardkontrakter, sier Haugli.

- I tillegg til Difis nye kontrakter har flere organisasjoner egne "standardkontrakter". Ingen av disse er resultat av forhandlinger mellom staten og IKT-næringen. Vi står fast ved prinsippet om at ansvaret for å utarbeide slike avtaler bør ligge hos Standard Norge som en nøytral og faglig sterk tredjepart, sier Haugli.

Les også:

Når staten vet bestkronikk i Finansavisen 10. sept. 2014 

Nye og bedre standardavtaler klare, -fra Difis hjemmesider 02.juli 2015 

Statens standardavtaler (SSA), fra anskaffelser.no, 03.juli 2015

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92