Men mange synes å mene at selskaper hjemmehørende andre steder enn i Norge er inkompetente.

Selskaper innenfor EØS, som består av EUs 28 medlemsland og tre EFTA-stater, konkurrerer om kontraktene på samme vilkår som norske selskaper, over de såkalte terskelverdiene. Dette reguleres i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen er tiltagende, noe som også er et utrykt ønske fra flere offentlige oppdragsgivere, men dette faller tilsynelatende en del tungt for brystet. Den senere tid har det vært til dels stor debatt knyttet til utenlandske selskaper som vinner offentlige milliardkontrakter i Norge særlig innenfor infrastruktur. Spesielt spanske OSSA og østeriske Alpine Bau har blitt brukt som sannhetsbevis på at utenlandske entreprenører ikke er kompetente til å bygge i Norge.

I formal logikk er det sannsynlig at noen av påstandene kan utledes fra andre. Som kjent forsøkte Ludvig Holbergs skikkelse Erasmus Montanus seg på å bevise at hans mor var en sten: "En sten kan ikke flyve; Mor Nille kan ikke flyve; Altså er Mor Nille en sten". Rasmus Berg, som bondesønnen egentlig het før han fikk sin påkostede utdanning i byen, hadde imidlertid misforstått hypotetisk deduktiv metode. Dersom Mor Nille faktisk skulle være en sten måtte det første utsagnet vært "Alt som ikke kan flyve er stener."

Kritikken av utenlandske konkurrenter bygger på samme skomakervitenskap: "Utenlandske selskaper gjør feil; Selskap X er ikke norsk; Selskap X gjør feil". En slik holdning kan lede til at innovasjon i norsk næringsliv avtar. Eksempelvis er man i andre land godt i gang med 3D printing og full-industrialisert bygging. På YouTube kan man se hvordan kinesiske BROAD Group bygger 30 etasjer på 15 dager eller det japanske maglev-toget ved Mount Fuji som passerer 600 km/t. Til sammenlikning har det norske flytoget en topphastighet på 210 km/t. Når sykehuset i Vestfold skal bygges ut har man sett til Kina for å halvere byggetiden.

Abelia mener at det ikke bare er plass for, men også behov for utenlandske leverandører i Norge. Eiernes nasjonalitet og selskapets forretningsadresse har som utgangspunkt ingen betydning. Mange kompetente aktører har allerede funnet veien til Norge og tar med seg innovative løsninger, teknologi og nye prosesser. På samme måte som norske selskaper kan bringe med seg kompetanse ut i 194 andre land i verden hvor de er utlendinger.

Dette innlegget sto på trykk i Finansavisen fredag 12. juni

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92