27. oktober overleverte Bygg 21 sin strategi til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Viktige satsingsområder som påpekes er kompetanse, innovasjon og økt produktivitet. Et par uker tidligere ble resultatet av BRWs årlige kåring av Australias 50 mest innovative selskaper offentliggjort. Helt oppe på 5. plass ligger entreprenøren Hickory Group som har utviklet en ny teknologi for prefabrikkerte bygg, Integrated Structural System (ISS).

Hickory kan gjennom sin teknologi bygge inntil ni etasjer på mindre enn én uke. Metoden er langt mer bærekraftig enn tradisjonelle løsninger. Dette sikres ved utvikling og bruk av standardiserte materialer og komponenter som kan oppbevares for bruk i kommende prosjekter. På denne måten reduseres bygningsavfallet med 90%. Hickory regner med å kunne sette opp en bygning på 40 etasjer 60% raskere enn i et tradisjonelt byggeprosjekt.

På åttende plass i kåringen finner vi enda en entreprenør – Laing O’Rourke Australia. Selskapet har utviklet FreeFABª Wax som er en 3D-print teknologi. Det benyttes en egenutviklet voks som form for materialene som brukes for å lage prefabrikkerte betongmoduler. Alle materialene resirkuleres og produksjonsprosessen koster 4% av en tradisjonell metode. I tillegg er det svært lite behov for arbeidskraft.

Teknologien som utvikles forutsetter nye produksjonsmetoder og industrialisering er nødvendig. I den forbindelse uttaler managing director George Argyrou i Hickory: "Not to downplay construction, but if I have construction people in a manufacturing facility, it’s totally destructive". Selskapet ansetter tidligere produksjonsarbeidere fra bilindustrien for å bygge prefabrikkerte bolige

Både ledelsen i Hickory og Laing O’Rourke er enige om at industriens innovasjon kommer utenfra. Det vil også komme noe innenfra, men den vil ifølge managing director Cathal O’Rourke i Laing O’Rourke ikke være på langt nær så radikal.

En forutsetning for produksjonsprosessene er tilgang på betydelig datakraft for å utvikle og håndtere datamodeller. Inntil nå har dette vært en begrensing som har medført behov for stasjonære PC´er satt opp med kostbar software. Nylig utviklet imidlertid Aconex en løsning som innebærer at modellene lastes opp i nettskyen og er tilgjengelig gjennom en browser. Dermed kan ulike modeller hurtig lastes ned for å sjekke detaljer og underleverandører kan få oversikt over hvor utstyr og bærende elementer skal plasseres uansett hvor man befinner seg.

Bygg21 har nok rett i at kompetanseutvikling skal være et prioritert satsingsområde, men utfordringen ligger i å utvikle riktig kompetanse. Uansett er det helt sikkert at dagens teknologi ikke er svaret på morgendagens behov.

Dette innlegget ble publisert på Bygg.no 12. november som gjestekommentar

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92