Aftenposten 23. april gir temaet offentlige innkjøp bred omtale basert på en rapport utarbeidet av analyseselskapet Menon Economics.

Abelia satser 

Abelia har etablert et eget forum der innkjøpere og tilbydere er i dialog om det prinsipielle knyttet til offentlige anbud. Administrerende direktør i Abelia, Paul Chaffey, sier at undersøkelsen bekrefter prioriteringen Abelia har gjort. - Dette er et område vi fortsatt vil vie stor oppmerksomhet, rett og slett fordi det er viktig for våre medlemmer, sier han. Blant annet har en av våre advokater, Lillann Norseng, dette som sitt spesialområde. Hun samarbeidet tett med NHOs team for offentlige anskaffelser.

Samfunnet taper milliardbeløp

Det offentlige er en stor innkjøper av tjenester. Anbudene gjelder ofte svært spesialiserte varer og tjenester. Tilbyderne er ofte internasjonale og produksjonen skjer gjerne i andre land. Også strengere og mer detaljert offentlig regulering av innkjøp har bidratt til økte behov for juridisk kompetanse.

Flere faktorer bidrar til milliardtap: 

  • Manglende eller uklare definisjoner av hva som ønskes og dårlig formulerte anbudsbeskrivelser bidrar til feilleveranser uten verdi for brukerne.
  • Mange kompetente leverandører velger ikke å delta i anbudsrunder. Det gir svekket konkurranse.
  • Snevert eller galt formulerte oppdrags- og prosjektbeskrivelser gjør at leverandørene utvikler tilbud som stemmer med oppdragsbeskrivelsen, men ikke gir den løsningen som vil være best for brukerne. 
  • Mangel på tilstrekkelig fagkompetanse medfører i mange tilfeller til at tilbudene bare kan sammenlignes på pris.
  • Manglende fagkompetanse medfører også at innkjøpsorganer ofte ikke kan avgjøre hvorvidt leveransen er i tråd med bestillingen. 
  • Ofte blir fokuset på leveransedato viktigere enn hvordan produktet eller tjenesten må tilpasses til behovene over tid. 
  • Offentlig innkjøpsenheter kan godt bli mer krevende og innovative innkjøpere.