I Norge består kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse av 30.000 bygninger og representerer en realkapital i størrelsesorden 600 milliarder kroner.

Disse tallene viser at modernisering og effektivisering av bygningsmassen først og fremst må skje gjennom rehabilitering. Det grønne skiftet forutsetter gjenbruk ikke bare i privathusholdninger, men i stor skala. I dag rives bygninger som bare er noen få tiår for å gi plass for moderne kontorer som oppfyller nye standarder. Regjeringskvartalet utløste stor debatt om rivning eller bevaring og regjerningen landet til slutt på å bevare Høyblokken, men rive Y- og S-blokkene. Regjeringen ga uttrykk for at Høyblokken er et unikt uttrykk for etterkrigsmodernismen og at det derfor er viktig å ta den med i det nye. Vi forener historien med fremtiden sa statsminister Erna Solberg.

Nettopp dette er kjernen i hvordan det offentlige kan bidra til å løse klimautfordringene på et område som i dag står for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken. Stat, kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle i å forbedre og opprettholde bygningenes bærekraft gjennom hele livsløpet. Det sikres gjennom benchmarking og utvikling av forbedringsstrategier, energieffektivisering og installasjon av lavkarbonteknologier, samt gjennom avfallsminimering og riktig materialbruk.

Middelet for å nå målet er strategiske anskaffelser. Regelverket for offentlige anskaffelser åpner ikke bare opp for, men legger sterke føringer for oppdragsgivere til å ta miljøhensyn. Det blir avgjørende at man ikke låser seg til løsninger, men at leverandørene får konkurrere om å oppfylle tøffe mål. Det må bli slutt på å gjøre mer av det som ikke virker. Offentlige byggeiere må også erkjenne at spisskompetansen finnes i markedet og ha mot til å utfordre både markedet og etablerte sannheter. Dersom nødvendig teknologi ennå ikke er utviklet har det offentlige full mulighet til å bidra med dette innenfor anskaffelsesregelverket.

Professor Svein Bjørberg ved NTNU legger på vegne av Nordisk Ministerråd frem en rapport om «Sustainable Refurbishment" før nyttår og målet er at det skal være et fellesnordisk til innspill EU. Da bør Norge også føle seg forpliktet til å være best i klassen.

Ved at leverandørene konkurrerer om de mest innovative løsninger får man ikke bare oppgradert bygningsmassen, men det bidrar samtidig til å nå klimapolitiske mål og øke innovasjonsgraden. Eller sagt på en annen måte: Ved å konkurrere om den beste idéen brukes de samme pengene tre ganger – optimal leveranse, verdifulle klimatiltak og økt kunnskapsnivå i næringslivet.

En nedkortet versjon av denne kronikken sto på trykk i Aftenposten 2. desember

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92