Hospital IT er medlemmer i Abelia, og har siden 2004 levert pasientrettet teknologi til helsevesenet. – Vi har mange gode opplevelser der innkjøper er klar og tydelig på hva anskaffelsen skal inneholde, sier Hegerstrøm, som er administrerende direktør og gründer i firmaet. Vi opplever også at det er en variasjon i innkjøpskompetansen som skaper både muligheter og utfordringer for oss som leverandør. Videre viser våre erfaringer at det offentlige som oftest er ryddig i leveranse og gjennomføring, og er en sikker betaler. Noen ganger skulle vi ønske at de satte av noe mer interne ressurser, sier han.

Dersom du skulle trekke frem forbedringspunkter – hva ville det vært?

- Vi opplever tidlig dialog som svært positivt, og noe som er viktig for å klargjøre brukerbehov og mulighetsrom. Tidlig dialog burde tas i bruk oftere, og innkjøpere burde få opplæring i hvordan dette gjøres, sier Hegerstrøm. Videre så tenker jeg at anbudsgrensen er for lav i Norge. For mange småkontrakter kommer innunder anskaffelsesregelverket, noe som betyr mye arbeid til lav nytte. Å heve anbudsgrensen til å være den samme som i resten av EU vil være smart. Til sist så må man gå bort fra detaljerte tekniske spesifikasjoner. Man må kunne definere behovet for så å utforme funksjonelle spesifikasjoner. For å få til dette, må man også fjerne en del total unødvendige formalkrav som er tullete i forhold til gjennomføring og prosess. Dette er forholdsvis enkle grep, som ikke krever mer enn noen små justeringer i dagens lovverk, sier han.

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92