Hva er dine opplevelser med å levere til det offentlige?

Hovedinntrykket er at anbudene er omfattende, omstendelige og med flere unødvendig poster. Manglende kompetanse på innkjøp av (visuell) kommunikasjon er fremtredende. Det oppleves frustrerende når konkurransen ikke tar hensyn til hva som skal kjøpes inn - det er forskjell på å kjøpe produkter og å kjøpe en tjeneste, sier Kvinge.

Dersom du skulle trekke frem 4 forbedringspunkter i en anbudsprosess – hva ville det vært?

  • Samkjør dokumentasjonskravene (særlig kvalifikasjonskravene) på tvers av departement, direktorater og etater. Det vil gi mye arbeid spart på begge sider av bordet
  • Ved innkjøp av visuell kommunikasjon, søk råd hos Norsk design- og arkitektursenter. Gjennomføring av konkurransene om norske sedler og pass er eksempler til etterfølgelse!
  • Fokuser på essensen i det du trenger hjelp til/skal kjøpe (ikke be om dokumentasjon på unødvendige småting)
  • Ved prosesser med prekvalifisering vær tydelig på hva som kreves i de ulike fasene - hva som skal leveres i runde to bør ikke komme som en overraskelse. Vi må få muligheten til å vurdere sannsynligheten for å vinne frem

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92