- Abelias medlemsbedrifter leverer IKT, forskning og en rekke andre kunnskapsbaserte tjenester til det offentlige. Mange av dem opplever at offentlige innkjøp i dag skjer på en måte som verken sikrer gode leveranser eller fremmer innovasjon. Endringer i regelverket som legger til rette for bedre kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene vil bidra til bedre anskaffelser, sier advokat i Abelia, Tore Frellumstad.

Forenklingsutvalget foreslo at partene kan forhandle selv om det benyttes anbudskonkurranse. I dag er det slik at det er forbud mot å forhandle dersom oppdragsgiver har valgt å benytte anbudskonkurranse. Dersom forhandlinger skal være tillatt, må det benyttes såkalt tilbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at reglene er for kompliserte og rigide, særlig ved de mindre anskaffelsene. I frykt for å gjøre feil er mange mer opptatt av prosess og regler enn å gjøre gode innkjøp. Jeg mener derfor det er viktig at vi nå benytter sjansen til å gjøre et skikkelig forenklingsgrep, sier næringsminister Monica Mæland.

Endringen gjelder kun under terskelverdiene og innebærer at leverandørene alltid må være forberedt på at oppdragsgiver kan velge om tilbudet aksepteres slik det fremstår eller om det skal forhandles. Leverandørene kan imidlertid alltid nekte å akseptere dårligere betingelser enn det som fremgår av tilbudet.

Les mer på regjeringes nettsider.

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92