På konferansen opptrer ledende eksperter fra Europa-Kommisjonen sammen med skandinaviske fagfolk for blant annet å se på hvordan de mindre bedriftene kan vinne på dette.

– Det er Europa-Kommisjonen som står bak de nye reglene som etter alt å dømme også vil bli innført i Norge, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes. Hun legger til at NHO lenge har arbeidet hardt for en modernisering av regelverket for offentlig innkjøp. Vi støtter også at et tilsynsorgan – gjerne Konkurransetilsynet – skal føre tilsyn med det offentlige innkjøpet. Det er et viktig skritt for alle bedriftene at vi får en snarlig overgang til elektronisk behandling av det offentlige innkjøpet.

Konferansen avholdes Næringslivets Hus i Oslo. Her finner du mer informasjon og påmelding.