Abelia tok initiativ til et møte med Konkurransetilsynets direktør Christine Meyer og juridisk direktør Håkon A. Cosma, samt toppledere i de største rådgiver- og arkitektselskapene. Møtet ga muligheter for en åpen dialog om det som oppleves å være uklart i utkastet til veileder.

– Det er ikke foretatt endringer i konkurranseloven, men Konkurransetilsynet har likevel ønsket å gi uttrykk for hvilke vurderinger tilsynet foretar for å avgjøre hva som er ulovlig. Særlig viktig er spørsmålet om det er forbudt for to eller flere leverandører å samarbeide dersom én eller flere av disse kan gjennomføre prosjektet alene. Det vil i så fall innebære at en leverandør som kan gjennomføre en leveranse alene, ikke kan samarbeide med andre leverandører eller benytte underleverandører. Problemstillingen oppfattes som meget relevant for en rekke rådgivere og arkitekter og det har derfor vært etterspurt en avklaring fra Konkurransetilsynet, sier Tore Frellumstad, advokat/næringsjuridisk rådgiver i Abelia.

Når formålet med prosjektsamarbeidet er å begrense konkurransen vil det som hovedregel være ulovlig.

– Langt vanskeligere kan det være å vurdere lovligheten av et samarbeid med legitim motivasjon, men hvor virkningen likevel kan være konkurransebegrensning. Det vil typisk være tilfeller hvor leverandørene har behov for risikoavlastning, reduserte grensesnittproblemer, begrensning av allokerte ressurser i anbudsprosessen og optimalisering av kompetanse for å styrke konkurranseevnen, legger Frellumstad til.

Det var stort engasjement og Konkurransetilsynet fikk konkrete og gode innspill og eksempler fra byggenæringen, som bidro til å illustrere bransjenes behov.

– Både oppdragsgivere og leverandører vil i mange tilfeller være tjent med prosjektsamarbeid. Ofte etterspørres dette også i konkurransegrunnlaget fra byggherrene, sier han.

Abelias møteplass med rådgivende ingeniører, arkitekter og Konkurransetilsynet på toppledernivå var nok en av de siste mulighetene bransjene har til å gi direkte innspill før arbeidet med veilederen sluttføres i løpet av våren. Abelia vil bidra med innspill fra rådgivende ingeniører og arkitekter til Konkurransetilsynet i den avsluttende prosessen.

Saken har også vært publisert hos Bygg.no

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92