Det avgjørende er at konkurransegrunnlaget i forkant må opplyse om det skal gjennomføres forhandlinger eller ikke. Forhandlinger kan være en meget kostnadseffektiv måte å få frem bedre og ofte mer innovative løsninger. For eksempel kan en leverandør foreslå å bruke andre materialer eller en annen teknologi enn det oppdragsgiver har sett for seg. Kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør gir gode reselutater.

Årlig handler det offentlige for 400 mrd kroner og ingen har større markedsmakt og dermed mulighet til å drive frem innovasjon enn det offentlige. Hovedregelen for offentlige anskaffelser er imidlertid at leverandørene ikke får konkurrere om å tilby de beste og mest innovative løsningene. Årsaken er å finne i hvordan anskaffelsene blir gjennomført og er ikke et resultat av begrensninger i regelverket. Oppdragsgivere etterspør ikke en løsning på et behov, men derimot en beskrevet vare eller tjeneste. Leverandørene får dermed ikke mulighet til å konkurrere om den beste løsningen, fordi produktet allerede er definert og døren til forhandlinger er lukket.

Ved å konkurrere om de beste idéene brukes de samme pengene to ganger – optimal leveranse og økt innovasjonsgrad.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 30. september

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92