Etter syndefloden bosatte menneskene seg på Sinear-sletten. De bygge en by med tårn som skulle nå inn i himmelen. Gud mislikte dette og forvirret språket så de ikke lenger kunne forstå hverandre.

Dårlig kommunikasjon har etter dette vært årsak til utallige konflikter. Det viktigste bidraget til nå kan være internett. Men uten en felles standard ville internett ha blitt noe helt annet eller kanskje ingenting og viser betydningen av å standardisere teknologiske løsninger.

For mest mulig effektiv standardisering må den foregå ett sted. Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard og utenlandske standarder. Det offentlige viser dog ikke tilstrekkelig lojalitet til dette og det finnes derfor en rekke miljøer innenfor forvaltningen som utarbeider egne standarder.

Difi konkluderer i en ny analyse med at standarder er viktig for å gjennomføre politiske målsetninger for digitaliseringen av offentlig sektor. Høringsfristen for nytt offentlig anskaffelsesregelverk har akkurat gått ut og nå er det viktig å få innført regler om digital anskaffelsesprosess basert på konsensusstandarder tilpasset dagens teknologi, slik at både det offentlige og næringslivet kan ta ut de store gevinstene av forenkling.

Regjeringen må gi Standard Norge tilstrekkelige rammebetingelser og delta i standardiseringen sammen med næringslivet. Slik unngås babelsk forvirring.

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 29. juni 2015

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92