- Det forutsetter at konkurranseformen gjør det mulig for at de ulike aktørene kan samarbeide for å utvikle de sammensatte og innovative løsningene, sier advokat Tore Frellumstad i Abelia.

Det har allerede vært avholdt en dialogkonferanse og 7. mai arrangeres det en samling hvor Dibk informerer om anskaffelsen, mens Abelia holder innlegg om gjennomføring av innovative offentlige anskaffelser. Her blir det mulighet for de ulike leverandørene til å møte hverandre og det legges til rette for samtaler mellom dem som ønsker.

Pilotprosjektet tar sikte på å anskaffe en fremtidsrettet webløsning for enkle byggesaker, kalt ByggLett. Målet er helhetlige verktøy som gjør byggesaksprosessen enkel, rask og sikker for både søkere, saksbehandlere i kommunene og andre involverte. Store gevinster kan hentes ut når aktørene og it-verktøyene i byggenæringen kan kommunisere og samhandle digitalt – både seg i mellom og med offentlige myndigheter. For å begrense omfanget i første omgang gjelder anskaffelsen byggesaker uten ansvarsrett, det vil si uthus og garasjer opp til 70 m2. Dette utgjør nærmere en tredjedel av de ca. 100.0000 årlige byggesakene.

ByggLett er et pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO og KS. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. ByggLett –prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med KS/KommIT.

Konkurransen er kunngjort på Doffin og TED. Her kommer det også lenke for påmelding til konferansen.

Også omtalt på bygg.no

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92