Regelverket for offentlige anskaffelser er basert på EU-rett og skal sikre konkurranse og at midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenelige innkjøp. Reglene skal også bidra til at innkjøp utvikler et konkurransedyktig næringsliv. Abelia er opptatt av å ivareta kunnskaps- og teknologibedriftenes interesser når det gjelder leveranse av kunnskapsintensive tjenester.

Her finner du mer informasjon om offentlige anskaffelser og nyttige lenker

Rabatt på anbudsvarslingstjenester til Abelias medlemmer

Ta gjerne kontakt med Tore Frellumstad dersom du har spørsmål om offentlige anskaffelser