Abelia tar ansvar for at møteplassene tar opp relevante og gode temaer ved hjelp av god faglig ekspertise. Som deltaker må du selv ta ansvar for egen læring og sørge for at din deltakelse blir relevant for dere som bedrift.

Aktuelt!

Aktuelt! er Abelias møteserie med aktuelle og praktiske temaer innen arbeidsrett og kunnskapsledelse. Møtene er rettet mot deg som har HR-ansvar i bedriften og gir deg en mulighet til å knytte kontakte med andre i tilsvarende roller. Møtene arrangeres fast i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Kontaktperson: Giske Lunde, giske.lunde@abelia.no, mob: 904 05 888

ABC i personaljus, arbeidsmiljø og ledelse

God ledelse og personalhåndtering er avgjørende for verdiskapingen i kunnskapsbedrifter. I dette kurset gir vi en overordnet og konkret gjennomgang av de viktigste forholdene for å sikre at medarbeiderne kan prestere – hva er lov og hva er lurt?

Kontaktperson: Gro Lundberg, gl@abelia.no, mob: 950 78 546

(G)lede – Abelias ledertrening

Innsikt i måten du påvirker dine omgivelser, er nøkkelen til å oppnå resultater som kunnskapsleder. Abelias lederutviklingstilbud (G)lede handler om hvordan du kan bli mer effektiv, få større gjennomslagskraft og skape resultater gjennom andre. Gjennom tre ulike dagssamlinger tilbyr vi noen verktøy som kan gjøre ledergjerningen din enklere. Klikk her for mer informasjon.

Kontaktperson: Elin Backe Christophersen, ebc@abelia.no, mob: 416 80 189

HR- konferansen

Abelia arrangerer årlig en to dagers HR-konferanse hvor vi tar tak i aktuelle HR-relaterte temaer. Hensikten med konferansen er å skape et pusterom som bidrar til motivasjon og inspirasjon i en hektisk hverdag. Vi kombinerer det faglige med tid til å bli bedre kjent med og utveksle erfaring med andre HR-ansvarlige i medlemsbedriftene.

Kontaktperson: Giske Lunde, giske.lunde@abelia.no, mob: 904 05 888

HMS-kurs

Lovpålagte HMS-kurs for ledere tilbys til en svært lav pris for medlemmer. Innsparingen kan være på opptil flere tusen kroner. Abelias HMS-kurs er tilpasset kunnskapsbedrifter. Kurset tar opp arbeidsmiljølovenes bestemmelser om HMS, arbeidsgivers ansvar, god lederpraksis i HMS-arbeidet, roller og oppgaver og hvordan arbeidsgiver kan ivareta sine forpliktelser.

Kontaktperson: Gro Lundberg, gl@abelia.no, mob: 950 78 546

Kokepunktet

Er en arena der vi tar pulsen på ulike endringstrender. Hva betyr de nye trendene for oss? På Kokepunktet engasjeres du til å ta del i diskusjonen, til å se nye muligheter og bli stimulert til handling. Navnet Kokepunktet signaliserer høy temperatur men også at kunnskapsøkonomien endrer samfunnet, omtrent som når en væske endrer konsistens til noe annet når den når sitt kokepunkt.

Kontaktperson: Tarje Bjørgum, tarje.bjorgum@abelia.no Mob: 922 94 842

Konferanse om lønnsoppgjøret

Abelia arrangerer hvert år en dagskonferanse i forbindelse med lønnsoppgjøret der vi gir deltakerne oppdatert informasjon og bakgrunnsmateriale som er nyttig å ha med seg inn i de lokale forhandlingene.

Kontaktperson: Giske Lunde, giske.lunde@abelia.no, mob: 904 05 888

Konflikthåndtering i arbeidslivet

Abelia har knyttet til seg Ståle Einarsen førsteamanuensis og dr. psychol i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han har i mange år arbeidet med spørsmål knyttet til arbeidsmiljø, ledelse, mobbing, konflikter og omstillinger i norsk næringsliv, og har publisert en rekke bøker om emnet. En gang i året arrangerer Abelia et dagsseminar med Einarsen om konflikthåndtering på arbeidsplassen.

Kontaktperson: Gro Lundberg, gl@abelia.no, mob: 950 78 546

Nettverk for HR-ledere og ledere

Nettverk er et av Abelias medlemstilbud. Hensikten med nettverkene er å skape læringsarenaer der våre medlemmer møter andre Abeliabedrifter for å utveksle relevant erfaring innen operativt og strategisk HR arbeid. Nettverkene fasiliteres av Abelia ansatte og vi trekker inn relevant kompetanse etter behov.  Gjennom nettverkene fanger vi også opp medlemmenes synspunkter og sørger for at Abelias aktiviteter er i tråd med dette.

Klikk her for en oversikt over nettverkene vi har pr i dag

Kontaktperson: Elin Backe Christophersen, ebc@abelia.no, Mob: 416 80 189

Næringslivets kontaktutvalg - Innovasjon i helse- og velferdsteknologi

Hensikten med dette utvalget er å sikre at næringslivet blir hørt og involvert på riktig måte når helse- og velferdsteknologi skal implementeres i større skala. Medlemmene i utvalget representerer et bredt spekter av forskjellige løsningsleverandører. Næringslivets kontaktutvalg skal være myndighetenes naturlige samtalepartner for å få innspill fra næringslivet.

Kontaktperson: Daniel Ras-Vidal, daniel.ras-vidal@abelia.no, Mob: 404 71 869

Påfyll

Er Abelias møtested for inspirasjon og påfyll før arbeidsdagen starter. Under paraplyen Påfyll vil du oppleve stor variasjon i tema – fra faglige ting til mer ledelsesrelaterte og samfunnsmessige utfordringer - en god kaffekopp, frokost og "food for thought".

Kontaktperson: Giske Lunde, giske.lunde@abelia.no, Mob: 904 05 888

Samtale om ledelse

Samtale om ledelse er en uformell arena for deg som er øverste leder i en virksomhet. Samtale om ledelse er en arena der dialogen og samtalen rundt bordet står i sentrum. Vi ønsker ditt engasjement, dine erfaringer og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål og det du lurer på. Abelia sørger alltid for å invitere en professor til å innlede og delta i samtalene. På denne måten ønsker vi å bygge bro mellom teori og praksis. Temaene vil variere etter ønsker fra gruppen.

Kontaktperson: Elin Backe Christophersen, ebc@abelia.no, Mob: 416 80 189

Kurstilbud fra NHO

Som en del av NHO har Abelias medlemmer også tilgang til kurs arrangert av NHO sentralt. Gjennom arrangement og nettverk som Småtinget, Female Future, Global Future og NHOs Årskonferanse møter du mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer. Alle i NHOs medlemsbedrifter som arbeider med HR-spørsmål kan også bli med i NHOs HR-nettverk på LinkedIn.

Næringslivets skole

I Næringslivets skole får NHOs medlemmer nyte godt av NHO-fellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Tjenesten er levert av Infotjenester. Dersom du ikke finner det du er ute etter under Abelias møteplasser, kan det være at Næringslivets skole har et tilbud som passer for deg. Her finner du en oversikt over kurstilbudene fra Næringslivets skole.

Tid og sted i arrangementskalenderen

Få en oversikt over når og hvor de ulike arrangementene og møteplassene finner sted i Abelias arrangementskalender.

Ta kontakt med Giske Lunde

Giske Lunde er prosjektleder for alle Abelias møteplasser. Har du tips eller tilbakemeldinger ser hun frem til å høre fra deg.