Som leder i en kunnskapsbedrift vet du at kompetanse er din viktigste ressurs og at medarbeiderne er din viktigste kapital. Abelia slåss hver dag for å gjøre det attraktivt å drive kunnskapsvirksomhet i Norge.  Vi bevisstgjør, veileder, påvirker og utfordrer innen områder som forskning, innovasjon, kompetanse og utdanning slik at Norge skal bli en attraktiv lokalisering for kunnskapsbaserte virksomheter. Vi jobber for at politikken tilpasses "det nye arbeidslivet" der kompetanse og fleksibilitet er viktige drivkrefter.

Vi setter løpende aktuelle saker på dagsordenen enten det gjelder innovasjon og offentlige anskaffelser, global mobilitet, grunderpolitikk eller bedre rammevilkår. Tematisk har vi solid kompetanse og forstår de ulike bransjene våre godt, enten det gjelder konsulentvirksomheter, forskningsinstitutter, rådgivende ingeniører, kreative bransjer, undervisning, ideelle virksomheter og organisasjoner, IKT og teknologiselskaper.

Aktuelle tema:

Her er våre rådgivere - ta gjerne kontakt: