Måten ledelse utøves på er sentral i bedrifter der verdiskapingen er avhengig av medarbeideres motivasjon og kompetanse. Forskning viser at autonomi, forutsigbarhet og gode relasjoner er viktige faktorer for engasjement, prestasjoner og helse blant ansatte. Ledelse må stimulere både motivasjon og kontinuerlig læring og samtidig sikre hensiktsmessig styring av virksomheten.

Fleksibilitet

I kunnskapsbedrifter ligger det ofte en forventning om fleksibilitet - både hos medarbeidere og ledere. Flere undersøkelser Abelia har utført viser dette. Stiller denne fleksibiliteten nye krav til ledelse? Vi mener ja. Bedrifter som baserer sitt lederskap på tillit og genuin interesse for den enkelte medarbeider er vinnerne.

Vite-gjøre-gapet

Ofte er det et stort gap mellom det vi vet er god ledelse, og det vi faktisk gjør i forhold til å lede medarbeidere. Abelia skal bidra til at våre medlemmer blir mer bevisst og kompetent på hva som skaper jobbengasjement, arbeidsprestasjoner og verdiskaping, slik at det tas riktige strategiske og operative valg.

Vi bevisstgjør, veileder og utfordrer innenfor områder som:

  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • HR-ledelse
  • Rekruttering
  • Kommunikasjon
  • Konfliktløsning
  • Motivasjon
  • Arbeidsmiljø
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Dette gjør vi gjennom:

Her er våre rådgivere - ta gjerne kontakt: