For at bedriftens ansatte skal kunne kopiere innhold som andre har laget, må det inngås en avtale med rettighetshaveren på forhånd. Som medlem av Abelia kan bedriften tegne avtale for kopiering av beskyttet materiale til rabattert pris.

Med avtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Kopiavtalen sikrer alle ansatte en enkel og lovlig tilgang til innhold. I tillegg bidrar den til at opphavsmenn og utgivere får en rimelig godtgjørelse for gjenbruk av verkene de skaper. På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til et kulturelt kretsløp som bedriften kan støtte opp om.

Kopieringsavtale for deres bedrift kan inngås på www.kopinor.no/nho.

For virksomheter som har undervisnings- og kursvirksomhet som hovedaktivitet, gjelder for øvrig en egen avtale. Det finnes også særskilt avtale for medlemmer av Forum for fagskoler og Forum for friskoler. For mer informasjon, besøk www.kopinor.no