Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Abelia vil gjerne skolere flere ledere til å bli sitt ansvar bevisst, og har skreddersydd HMS-kurs til kunnskapsbedriftene. Kurset gir deg et overblikk over arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriftens bestemmelser om HMS, arbeidsgivers ansvar og god lederpraksis i HMS-arbeidet. Målet er økt kunnskap om helse miljø og sikkerhet, kjennskap til arbeidsmiljølovens relevante bestemmelser og forskrifter, og mer kunnskap om hvordan man som leder kan drive godt arbeidsmiljøarbeid. Abelias medlemmer får kurset nesten gratis - kr 800,- eks. mva.

Abelia har stort fokus på forebygging og verdien av et godt arbeidsmiljø. Har du spørsmål om oppfølging av sykemeldte, håndtering av mobbing og trakassering eller konflikter på arbeidsplassen, ta kontakt med Abelias fagsjef.

Fagsjef i HMS bistår også i:

Inkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, arbeidsmiljøoppfølging, arbeidsmiljøkartlegging/medarbeideroppfølging-, rus/akan,  HMS-håndbok/dokumentasjon, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte og bedriftsinterne kurs.

Se Abelias kommende arrangementer for mer informasjon om HMS-kurs for ledere i kunnskapsbedrifter og andre aktuelle møteplasser.

Avtale med Infotjenester

Abelia har inngått en avtale med Infotjenester, som gir medlemmer et gunstig tilbud på produktene personalhåndbok, HMS-håndbok og HRessurs.