Vi bistår også med spørsmål knyttet til utlysning av stillinger, spørsmål om diskriminering, mv.

Faste arbeidsforhold

Utgangspunktet og den klare hovedregelen er at arbeidstakerne skal ansettes fast. Vi anbefaler da at du bruker vår standard arbeidskontrakt.

Midlertidige arbeidsforhold

Hvis det er klart at arbeidstakeren bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag kan det etter omstendighetene være adgang til å bruke midlertidig ansettelse. Reglene er imidlertid noe uoversiktlige. Vi har laget en veileder som viser hvordan du skal gå frem. Vi har også laget en arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser.

Andre relevante dokumenter:

Rekruttering og ansettelse. Diskrimineringsforbud.

I utgangspunktet kan private bedrifter ansette den de ønsker, og de kan i stillingsannonser søke etter de kandidater de ønsker. Likevel gjelder det noen begrensninger. Det klassiske eksemplet er at stillingsannonser for utelukkende mannlige kandidater vil være ulovlig diskriminering pga. kjønn. Men også andre grunnlag finnes, slik som stillingsandel, nasjonalitet, religion, språk, funksjonsnedsettelser, osv. Reglene gjelder også i spørsmål om forfremmelser, omplassering, lønn og arbeidsvilkår.

Du kan lese mer om disse reglene i:

Overtredelse av disse forbudene kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, og kan medføre erstatningsplikt.

Abelias advokater bistår medlemmene med alle spørsmål knyttet til ansettelser og kontrakt, samt alle andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Kontaktperson Ulf Knobloch Johannessen

ulf.johannessen@abelia.no

+47 951 43 274