I Abelias arbeidsrettsavdeling er det seks advokater med omfattende erfaring og spesialisering innen arbeidsrett. Vi bistår innenfor alle rettslige problemstillinger som medlemmene møter i sin rolle som arbeidsgivere.

Medlemmer med nye henvendelser kan ringe vår vakttelefon, eller sende oss en e-post på advokat@abelia.no. Det er alltid en advokat tilgjengelig hverdager kl. 9–16. Hvis alle er opptatt i telefonen, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg tilbake snarest.

I pågående saker hvor du allerede har hatt kontakt med oss, kan du ta kontakt med den aktuelle advokaten direkte; se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

Ansettelser og rekruttering. Midlertidig ansettelser og vikarer. Arbeidskontrakter. Innleie. Sykefraværsoppfølging. Sykepenger og trygdespørsmål. Ferie og permisjoner. Mangelfulle arbeidsprestasjoner. Virksomhetsoverdragelse. Omstilling og nedbemanning. Permittering. Konflikthåndtering. Pensjon og AFP. Tariffavtaler. Lønnsforhandlinger. Samarbeid med tillitsvalgte.

Våre tjenester:

Løpende rådgivning. Bistand overfor motparter. Kontakt med fagforeninger. Kurs og arrangementer. Forhandlingsmøter og tvisteløsninger. Mekling og prosedyre for domstolene. Avtalemaler, standarddokumenter og prosessbeskrivelser.

Egenandeler:

Det foreligger egenandeler ved prosedyreoppdrag:

  • Stevning/tilsvar, kr 15500,-
  • Anke, kr 15500,-
  • Hovedforhandling, kr 20500,-

   

Her er våre advokater: