Hva koster medlemskap i NHO og Abelia?

Kontingent 2015

Det beregnes kontingent både til NHO og til Abelia.  Har bedriften tariffavtale, kommer det 0,45 promille som innbetaling til konfliktfondet i tillegg til nedenstående beskrevne kontingent til NHO og Abelia.

Kontingenten til NHO og Abelia beregnes som en andel av lønnsugifter i bedriften for bedriftens arbeidstakere i Norge.  Utgangspunktet er lønnsutgiftene før beregning av arbeidsgiveravgift. Nedenfor er beskrevet beregningen både for Abelia-del av kontingenten og for NHO-delen.

Du kan beregne kontingenten via innmeldingskjemaet . Som trinn 3 i innmeldingsprosessen blir kontingenten beregnet. 

Vi gjør også gjerne beregningen for deg. Kontakt oss på telefon 23 08 80 73 eller post@abelia.no

Abelia

Medlemskontingenten til Abelia utgjør 1 promille av lønnsutgifter.

Abelia tilbyr ved innmelding første halvår 50 % rabatt på kontingenten til Abelia. Ved innmelding etter 1. juli er det gratis kontingent til Abelia inneværende år.  Minstekontingenten i Abelia er NOK 2000,- pr. år. Det gis rabatt også på minstekontingent ved innmelding første halvår...

NHO

Kontingenten beregnes slik:


• 1,05 promille for lønnsmasse inntil 200 mill. kroner (ordinær kontingentsats).
• 0,95 promille for lønnsmasse mellom 200 mill. – 500 mill. kroner
• 0,80 promille for lønnsmasse over 500 mill. kroner
 

I henhold til ovenstående kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirkeforetak ut fra den samlede lønnsmassen.

Gjeldende rabattordning for høy lønnsandel videreføres. Se nedenfor.

Minstekontingent fastlegges i to trinn:

• Minstekontingent for bedrifter med lønnsutbetalinger på inntil 1 mill. kroner er 1000 kroner
• Minstekontingent for bedrifter med lønnsutbetalinger fra 1 mill. til 2,9 mill. kroner er 3.000 kroner.

NHO tilbyr også ved innmelding første halvår 50 % rabatt på kontingenten. Ved innmelding etter 1. juli er det gratis kontingent til NHO inneværende år. De samme bestemmelser gjelder for innbetaling til Konfliktfondet for tariffbundne bedrifter.

Rabatt

Det gis rabatt på NHO-kontingenten for bedrifter med høy lønnsandel. 

Lønn i % av omsetning     

Rabatt på NHO-kontingenten
40-50% 10%
50-60% 20%
Over 60% 25%

2 promille av medlemskontingenten er fradragsberettiget.

Betingelser

Et NHO-medlemskap omfatter virksomheten (inklusive avdelinger/datterselskaper) i Norge. Bindingstiden er 2 år og utmeldingsfristen er 6 måneder. Har bedriften tariffavtale, må bedriften imidlertid stå som medlem ut den tiden tariffavtalen gjelder. Dette i henhold til NHOs og Abelias vedtekter.