Kunnskapsnæringen

«Kunnskapsnæringen står for ca 20 % av den totale sysselsettingen og ca 15 % av den totale verdiskapingen i Norge.»

Nofas AS

Nofas AS ble etablert våren 2005 av forsknings- og innovasjonsidealister med solid gründerkompetanse og lang erfaring innen forskning, innovasjon og forskningsstrategiske prosesser. Selskapet er i sterk vekst og øker kontinuerlig både kapasitet og tjenesteomfang.

- Abelia snakker samme språk som oss og er opptatt av de spørsmålene som er viktige for oss, sier Trine Alexandersen videre.

Med 35 høykompetente medarbeidere innen et bredt spekter av teknologiske fagområder, yter Drammens-baserte Nofas Management bistand til bedrifter som trenger ekstern finansiering til sine forsknings- og utviklingsprosjekter og råd om forskningsstrategi. – Det betyr at vi må forstå bedriftenes teknologiske utfordringer, ha bred kjennskap til forskning i norsk næringsliv og instituttsektor og ha inngående kjennskap til nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter for forskning, utvikling og innovasjon, sier Trine videre.

- Det er lett å ønske seg kunnskapsbedrifter som medlemmer. Det er lett å lage kurs om fremtidens IT-løsninger. Men det er krevende å forstå kunnskapsnæringen og å ha fokus på dens behov i alle situasjoner. I Abelia har vi sparringspartner, arrangør av mange interessante seminarer og dyktige advokater, som forstår våre forhold og utfordringer.

Vi møter Trine på HR-dagen i NHO. – Siden vi meldte oss inn, har vi blant annet deltatt på frokostmøte om fremtidsscenarier og seminar om konflikthåndtering på arbeidsplassen. I november kommer jeg til å delta på Abelias HR-dager. Vi lever i en bransje med flate strukturer, stor åpenhet og stadige omstillinger. Det er viktig at HR-spesialister og jurister forstår det, når de gir oss råd, avslutter Trine.

- Denne type tilbakemeldinger er viktig for oss i Abelia, sier Paul Chaffey. - De bekrefter at vi er på rett vei. Vi har vært gjennom en tiårsperiode med vekst og økende gjennomslag for våre tanker. Selv om vi hele tiden må forbedre oss, gir det oss betydelige fordeler at vi kan fokusere på utviklingen av morgendagens kunnskapssamfunn.