Alle medlemmer i NHO-fellesskapet får fra 10. februar kl 12.00 tilgang til bedriftens Min side med egen brukerprofil på nett. Via siden får bedriften en oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler, og kan enkelt administrere sitt medlemskap.

Årsoppgaven
Elektronisk innlevering av årsoppgaven skjer fra i år på Min side. Årsoppgaven er grunnlag for oppdatering av all medlemsinformasjon, samt beregning av kontingent og eventuelt serviceavgift for 2012.

Grunnlaget for årsoppgaven og tilgang til Min Side er sendt per post til bedriften. Du finner Min sidehttps://medlem.nho.no/minside.

Lavere kontingent
NHO har i år satt ned beregningssatsen for sin medlemskontingent, fra 1,25 til 1,15 promille. Beregningssatsen for kontingenten til Abelia er uforandret; 1 promille av lønnsutgiftene. Minimumskontingenten til NHO og Abelia er til sammen 2500,-.

Kontaktpersoner
Via Min side kan medlemmene også ajourføre bedriftens kontaktpersoner og lett komme i kontakt med NHO eller sin landsforening. Min side inneholder nyttige verktøy relatert til arbeidsgiveransvar, utlisting av medlemsfordeler og kontaktpersoner i NHO-fellesskapet, eventuelle tariffavtaler som bedriften er knyttet opp mot.

Min side er et ledelsesverktøy, og ansatte i medlemsbedriftene som i vårt medlemsregister er registrert med funksjonene daglig leder, kommunikasjonsansvarlig og HR/tariff/Lønns-ansvarlig er predefinert som brukere. Bedriften tildeler selv brukertilgang til ytterligere ansatte.  

Spørsmål?
Spørsmål om Min Side? Kontakt Hege Saastad Haugan hos NHO, tlf. 23 08 81 87 / 930 58 117,  hege.saastad@nho.no

Spørsmål om registrering av kontaktpersoner i vårt medlemsregister? Kontakt Anne Evensen i Abelia, 23 08 80 86 / 97 52 38 29, anne.evensen@abelia.no

Vi setter pris på tilbakemelding om dine erfaringer med Min Side - send de til anne.evensen@abelia.no