Fakta om Lillevik IT:

Leverer drift, support og hostingtjenester med høy kompetanse og topp service til SMB markedet. Jobber med leverandøruavhengige løsninger, og har fokus på brukervennlighet og miljø. Vi er kundens egen IT-avdeling og tar totalansvar for drift og vedlikehold der kunden ikke har egen it kompetanse.

- Anbudskonkurransen gjaldt en driftskontrakt på mer enn 3,5 mill kroner, et stort beløp for oss, sier daglig leder i Lillevik IT, Håvard Lillevik. Han fortsetter: - Siden etableringen i 2008 har vi bygget opp selskapet fra null til syv medarbeidere og like mange millioner i omsetning. Men vi har aldri følt vi hadde nødvendige ressurser til å kunne delta i anbudskonkurranser.

- Utfordringen for små aktører som oss er å finne ressurser til å delta i slike konkurranser som gjerne krever svært mye arbeid. Når det skjedde i dette tilfellet, var det nok fordi vi hadde gjort jobber for organisasjonen tidligere. Det er nok den første erfaringen vi gjerne deler med andre: Start i det små og bygg opp relasjonene og kundekunnskapen, fortsetter Håvard Lillevik.

I dette tilfellet ble anbudsprosessen administrert av en ekstern konsulent, som evaluerte alle tilbudene. Det var en stor seier for oss å få klart best score i anbudet av en objektiv og uavhengig konsulent i konkurranse med flere av de store tilbydere.

Den andre erfaringen jeg derfor gjerne trekker frem er at små virksomheter må være ekstra gode på et spisst område, forteller Lillevik, og konkretiserer: Vi satser på topp service og fleksibilitet, samtidig som vi har gjort mye for å bygge opp kompetanse på samhandlingen som skal skje mellom vår kunde og treparts leverandører. På denne måten kan vi spille på lag, og være den partneren kunden trenger i it-relaterte leveranser, avslutter Håvard Lillevik.

Stor nytte av små og mellomstore aktører

- Vi tror at innkjøpere, ikke minst i offentlig sektor, vil ha stor nytte av at også små og mellomstore aktører finner det hensiktsmessig å delta i anbudskonkurranser, sier en av de fremste spesialistene på dette området, NHO-advokaten Arnhild Dordi Gjønnes. Hun legger til: - Det stilles ofte så store krav til forarbeider og dokumentasjon at bare noen få aktører har ressurser til å delta.

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959