Fakta om Kristine og Brainwells:

Kristine Maudal, partner i Brainwells AS. Brainwells jobber med å levendegjøre strategier og skape organisasjoner som presterer mer og bedre – samtidig som de har det gøy underveis. Kristine har sin bakgrunn fra ledelse og merkevarebygging. Hun er også billedkunstner med flere utstillinger i inn- og utland på merittlisten.

Hvorfor er temaet Corporate Rebels viktig?

Temaet Corporate Rebels er viktig fordi verden er i forandring. Det er store politiske og kulturelle endringer. Vi har en økonomisk situasjon som er langt fra stabil. Det er behov for forandring. Men det er lett for oss mennesker å lene oss tilbake og begynne å peke på andre for å initiere endring, når det vi faktisk må gjøre er å ta et steg frem og ta tak i endringen selv. Og det er her rebellen kommer inn. Vi tenker ofte på en rebell som noe negativt, men det er det ikke nødvendigvis. Det ligger mye energi og endringsvilje i en rebell, og den gode rebellen er for eksempel en som tar initiativ til å endre reglene fordi resultatet skal bli bedre i stedet for bare å bryte en regel for å bryte den. "Corporate"-delen har to funksjoner i denne sammenheng. For det første signaliserer bruken av Corporate og Rebel i samme setning noe som i seg selv er utradisjonelt og fullt av motsetninger. Det er mange jeg har snakket med som nok ser på seg selv som rebeller som reagerer litt på koblingen mot næringslivet. Men jeg mener dette er avgjørende viktig. Skal vi initiere og være med på å drive endring, må vi også gjøre det der det er stor mulighet for reell endring. Vi har alle et forhold til næringslivet, som ansatte, som ledere og – ikke minst – som forbrukere. Vi kan alle være med på å drive endringen opp på et "Corporate" nivå – og da er sannsynligheten for at endringene blir større ganske store. Det er ofte ikke så mye som skal til: Da Richard Branson lanserte Virgin Airlines posisjonerte han selskapet blant annet på den faktoren at de skulle være et flyselskap som smilte og var vennlige mot kundene sine. Som han selv beskriver i boken "Like a Virgin" var det jo helt utrolig at dette skulle være så spesielt i en bransje som lever av kundeservice – men slik var det altså.

For meg personlig har det vært utrolig givende å jobbe med dette temaet. Både fordi jeg jobber med dette til daglig, men også fordi det er noe jeg har kjent på kroppen selv. Jeg jobber selv som profesjonell billedkunstner i det ene øyeblikket og strategisk bedriftsrådgiver i det andre. For meg er det naturlig å bruke styrkene og erfaringene fra begge områder inn i det jeg gjør, selv om mange andre nok synes det er en litt merkelig kombinasjon.

Hvordan jobber man for å sette sammen et innholdsrikt program som funker?

Da jeg begynte å jobbe med dette samlet jeg teamet og stilte spørsmålet: "Hva vil vi at deltagerne skal gå hjem med etter at denne dagen er over?". Dette ble tonegivende for de valgene som senere ble tatt. For meg var det innlysende å tenke slik. I Brainwells-sammenheng er vi alltid opptatt av hva det etterlatte inntrykket og resultatet av det vi gjør er. Når dette først er klart, er det ikke så veldig vanskelig å jobbe frem et godt resultat fordi vi vet hva vi ser etter.
I tillegg var jeg utrolig opptatt av å ha et variert program som belyser tematikken fra mange vinkler. Både rent tematisk på leder- og bedriftsnivå så vel som på individnivå, men også i forhold til metafaktorer som påvirker oss som individer og bedrifter for å kunne gjennomføre endringer. Tema som mot, sette seg mål, ikke gi opp og til og med forståelse av hvordan hjernen vår funker i forhold til å instinktivt motsette seg endring var viktig å belyse.

Hva har vært det morsomste med å jobbe frem programmet til TEDxOslo?

Ååå – det er mye som har vært morsomt. Men utvilsomt er det aller artigste å få muligheten til å bli kjent med og komme litt "inn i hodet" på foredragsholderne. Det er en gjeng helt fantastiske personer, og det har vært en rørende tillit til at vi sammen skal få til dette. Jeg har fått lov til å jobbe med alt fra manus til presentasjoner til sceneopptreden hos mange av foredragsholderne, og det er jo utrolig gøy å se hvordan tryggheten har utviklet seg hos alle sammen. Jeg er helt sikker på at mange har syns jeg har vært en aldri så liten masekopp underveis på grunn av stramme tidsfrister og krav til å levere inn manus på forhånd, men da vi satt der sammen på onsdag og så hvordan helheten ble, fikk jeg mange tilbakemeldinger på at nettopp dette hadde tvunget mange av foredragsholderne til å strekke seg ekstra langt. Og slik skal det være, tenker jeg. Foredragsholderne er indrefileten i en dag som denne, og det er utrolig viktig at dette funker og at presentasjonen og sammensetningen av disse gir en solid helhet og en fin rytme underveis.
I tillegg var jo selve TEDx-arrangementet helt utrolig gøy å få være med på. Jeg har vært TED-fan i mange år, og så plutselig sitter vi her og lager noe så fantastisk selv! Det var mange runder med latter og glede, gåsehud og til og med tårer i løpet av dagen.

Hva har vært mest utfordrende?

Det mest utfordrende har uten tvil vært at dette er noe som skjer på "si" utenom den vanlige jobben vår. Dette gjør at vi i teamet har måttet være veldig fokuserte når vi har jobbet sammen, og primært snakket om oppgaver som skal fordeles og gjøres. Vi har jobbet med dette prosjektet i elleve måneder, men fordi alle lever i en hektisk hverdag har det ikke vært så mye tid til å prioritere sosiale møtepunkter som er viktig som "lim" i et team. I Brainwells jobber vi mye med å få ledergrupper til å bli reelle team og ikke bare grupper som jobber sammen, og slik sett har det nesten vært et lite paradoks at jeg plutselig satt i en situasjon som var akkurat slik. Når det er sagt så må jeg også understreke at det er en helt usedvanlig bra gjeng med dyktige mennesker som har laget TEDxOslo. Det har vært et stort privilegium å kunne hente innspill og meninger når det har vært behov for dette, og samtidig være trygg på at de oppgaver man selv ikke har hatt ansvar for har blitt løst på optimalt beste vis. Jeg tror at beviset på dette var selve TEDxOslo-arrangementet. Det var ikke EN ting som ikke funket slik det skulle, og vi har fått helt utrolig positive tilbakemeldinger. Det er veldig, veldig gøy!

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094