Fakta

Aurora Verksted:
Antall ansatte: 20 arbeidsledere og ca 50 kunstnere med nedsatt funksjonsevne. Selveid: Kooperativ. Inspirasjonsbedrift. Selger til: Utsalgssteder som Norway Designs, bedrifter og privatpersoner. Kombinerer: Sosial og kommersiell virksomhet der 80 prosent av inntjeningen kommer fra omsorgsarbeid som selges til kommunen. Motto: Litt mindre helvete for flere

Statsbudsjettet 2011

Over statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen å kutte 7.000 tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne. Som følge av dette vil ressursene til NAV reduseres og Aurora verksted står i fare for å miste flere av sine arbeidstakere. – Bærum kommune har allerede varslet et kutt på flere 100 tusen i løpet av de neste årene. - Vi er i forhandlinger nå for å se på om det er mulig at ansatte hos oss kan gå ned i arbeidstid istedenfor å måtte slutte helt, sier Dreyer. - Nye plasser kan vi mest sannsynelig bare se langt etter, legger hun til.

Oppsigelser gir ringvirkninger

Norway Designs er et viktig utsalgssted for Aurora verksted. Oppsigelser vil føre til et fattigere utvalg av tekstiler og keramikk hos den anerkjente designbutikken. Det vil bli vanskeligere for bedrifter å gå inn i avtaler der Aurora verksted kan levere kunsthåndverk med firmaprofil. Aurora har også vært inne i flere utsmykkingsjobber, blant annet på Bærum sykehus. – Kuttes det i arbeidsstaben blir en av konsekvensene mindre produksjon, sukker Dreyer.

Gjør en viktig jobb

- Er det noe samfunnet vårt trenger mer av så er det virksomheter som klarer å omgjøre passive mottakere av trygd til kreative bidragsytere. Det er bra for samfunnet og bra for den enkelte. Da må vi satse på sosial innovasjon og på alternative og supplerende løsninger til dagens offentlige velferdsordninger, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia. Aurora verksted er et godt eksempel på et kreativt, velfungerende og utprøvd alternativ til de store etablerte attføringsbedriftene. Men byråkratiske og konservative systemer stikker stadig kjepper i hjulene for bedrifter som tenker nytt innenfor feltet tilrettelagt arbeid.

Færre søvnløse netter

- Pr i dag er vi avhengige av kommuneøkonomien for å overleve, sier Dreyer. Vi jobber hele tiden med å øke inntjeningen på salg for å bli mindre avhengige av kommunen. Blant annet ser vi på muligheten for å effektivisere produksjonen vår ved å flytte noe til utlandet, sier hun. – Økt inntjening vil gi oss færre søvnløse netter, smiler hun.
 

Lørdag 23. oktober skrev Asker og Bærums budstikke om Aurora verksted. Saken finner du i listen under sammen med mer informasjon om Studio Aurora.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094