Kunnskapsdepartementets likestillingspris har som formål å stimulere sektoren og forskningsinstituttssektoren til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass. Prisen er på 2 millioner kroner, og deles ut årlig. Tidligere vinnere inkluderer mange av institusjonene i høyere utdanningssektoren, men det er første gang et forskningsmiljø i verdensklasse vinner prisen.

Managing Director, Aslak Tveito er veldig glad og stolt over at departementet har belønnet forskningsinstituttets arbeid med likestilling. 

- Vi er veldig glad for at kunnskapsdepartementet berømmer vårt arbeid med likestilling med en pris og 2 millioner kroner. Dette er svært oppmuntrende for alle som har jobbet med prosjektene her hos oss, og vi vil ta med oss midlene for å styrke våre tiltak og vårt prosjekt ytterligere.", sier Tveito. 


Økt kvinneandel på tradisjonelt mannsdominerte fagfelt

Simula opererer i et fagfelt hvor rekrutteringsgrunnlaget for kvinnelige medarbeidere er lavere enn 20 pst. Gjennom de fire siste årene har systematisk arbeid for økt rekruttering og videreutvikling av kvinnelige talent innen forskning og forskningsledelse gitt et godt resultat med en økning av kvinneandelen fra 19 til 26 pst. I løpet av det neste tiåret ønsker Simula å øke andelen til minst 30 pst kvinner i vitenskapelige stillinger.

I utdeling av prisen roste Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Simula med følgende ord;

- Simula Research Labratory beviser i praksis at mangfold kan bidra til internasjonal suksess og fremragende forskningsresultater. (Hentet fra departementets egne nyhetssak) 

Departementets egen sak om prisen

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437