Dette er saken:

• Mandag 16. mars er det kravoverlevering mellom LO og YS. Forhandlingsinnspurt er 26. mars.
• Mandag 16. februar kom Teknisk beregningsutvalg (TBU) med sin foreløpige rapport som gir grunnlaget for årets lønnsoppgjør
• Endringene i norsk økonomi den senere tid viser at det ikke lenger er et grunnlag for særnorske lønnstillegg
• 22. april har Abelia sin årlige lønnskonferanse

På forsiden av DN 16. februar varslet du fem magre lønnsår – hva mener du med det?

- Veksten i norske lønninger har vært svært høy fordi bedriftene har hatt råd til det. Veksten i produktiviteten har vært bra og på toppen av det har bedriftene tjent godt på handelen med utlandet, sier Andreassen. Våre eksportpriser – også utenom olje og gass – steg mye raskere enn prisene på det vi importerte. Råvarepriser steg fordi Kina overrasket på etterspørselssiden og verden ikke rakk å produsere nok. Nå klarer verden det, og råvareprisen faller. Vårt bytteforhold mot utlandet faller og det vil senke veksten i reallønningene til under veksten i produktiviteten. Samtidig er nå veksten i produktiviteten dempet, fra 2 til 1% pr år. På toppen av dette kommer nedgangen i oljeinvesteringene som vil slå merkbart inn i vår økonomi. Dermed må veksten i reallønningene ned fra over 2,5 % i snitt de siste 15 årene til mellom 0 og 0,5 % nå. Lønnsveksten kommer nå ned på 2-tallet, sier han.

Hvilke grep mener du det er viktig at Norge tar nå?

Kronekursen har falt 15 % og bedriftenes konkurranseevne er kraftig bedret. Renten går mot 0. Vi har ekstremt sterke statsfinanser, vi har bygget opp et stort oljefond, fordi vi ikke har brukt oljepenger i det hele tatt de siste 15 årene. Vi investerer mer enn noen gang før i infrastruktur. Fokuset på realfag er skjerpet, kanskje nok allerede. Og så har ikke alle her til lands lånt seg til fant, mange har også spart og jeg tror vi klarer å lande på bena – men ville vesten blir ikke som før.

Hvordan ser du for deg at årets lønnsoppgjør vi arte seg?

Lønnsveksten kommer ned. LO har, som vanlig, forstått realitetene. De krever uendret reallønn, og det vil de få, men heller ikke så mye mer. Og da blir det ikke mye mer til andre heller. Lønnsveksten har allerede kommet ned på 2-tallet. Og jeg tror den forblir der en stund. Partene i arbeidsmarkedet vil gjerne bidra til snuoperasjonen i norsk økonomi, og ingen vil nekte dem i det, avslutter Andreassen.

Andreassen holder innlegg kl 1120 på lønnskonferansen 22. april. Klikk her for mer informasjon og påmelding

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588