20. februar ble den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lagt frem. Rapporten viser at norske bedrifters konkurranseevne svekket seg i 2011.

Hovedtrekkene i rapporten viser følgende:

Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2011 anslagsvis 55 prosent høyere enn hos handelspartnerne.

Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønnskostnader, økte med 3,7 prosent i forhold til våre handelspartnere i 2011. Knapt 2 prosentpoeng skyldes en styrking av kronen.

Lønnskostnadsandelen i industrien gikk ned fra 84 til 81 prosent fra 2010 til 2011, mens den for årene før finanskrisen lå rundt 75 prosent.

Lønnsutviklingen i 2011

For lønnstakere ble den gjennomsnittlige årslønnsveksten 4,3 prosent i 2011. For industrien er lønnsveksten foreløpig anslått til 4 ½ prosent. For industriarbeidere og industrifunksjonærer anslår TBU at årslønnsveksten er henholdsvis 4 ¼ og 4 ½ prosent.

Det var i 2011 mindre forskjeller i lønnsveksten mellom de store forhandlingsområdene enn i 2010, og veksten varierte fra 3,6 til 4,9 prosent. – Det viser at det jevnt over har vært disiplin i lønnsoppgjørene i 2011. Likevel kan vi konstatere at lønnsglidningen som følge av de lokale tilleggene som gis i den enkelte bedrift, er blitt langt høyere enn vi la til grunn i de sentrale forhandlingene, sier Bernander.

Tallene viser sterkest lønnsvekst i finanssektoren. Bernander understreker at det er viktig at også denne sektoren følger føringene fra frontfaget

Årets oppgjør

-Frontfaget og konkurranseutsatt industri må være førende for lønnsoppgjøret også i årets oppgjør, sier NHO-direktøren. Han viser til at situasjonen i internasjonal økonomi er usikker og at dette påvirker nå forholdene for norske bedrifter. -Dette er forhold som må ligge til grunn for årets oppgjør, sier Bernander.

TBU anslår lønnsoverhenget til 2012 i gjennomsnitt til 1 1/4 prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene. Lønnsoverhenget for industriarbeidere i NHO-bedrifter anslås til 1 1/2 prosent til 2012.

Prisutviklingen i 2012 er av TBU anslått til om lag 1 ¼ prosent. – Med dette utgangspunktet ligger det dermed an til at overhenget alene sikrer kjøpekraften, sier Bernander.

Abelias konferanse om Lønnsoppgjøret 2012

4. mai arrangerer Abelia sin årlige konferanse om lønnsoppgjøret. Her får du muligheten til å bli oppdatert på Norges økonomi og resultatene fra årets lønnsoppgjør i frontfaget. Du møter spennende innledere som Gudmund Hernes, Harald Magnus Andreassen, Rolf A. Negård, Nina Melsom, Paul Chaffey og Birgit Abrahamsen.

Se NHOs nettsider for kortversjon av TBU-rapporten