Rammet det hele inn

Paul Chaffey ønsket 130 deltakere velkommen. Han lanserte et nytt begrep, nemlig tempospesialister, som en god beskrivelse av de fremmøtte. – Abelias medlemsbedrifter er eksperter på å håndtere tempo. Det er hyppige skifter og stadige omstillinger som er hverdagen til de fleste av dere. For dere skal Abelia være tre ting: En god og profesjonell arbeidsgiverorganisasjon, eksperter på rammebetingelser og en koordinator for gode møteplasser, slik som denne, åpnet Chaffey med å si.

Hvor ble det av krisestemninga?

Konferansier for dagen var Abelias advokat Hege Nordgård, som startet med å stille Harald Magnus Andreassen et spørsmål: Hvor ble det av den krisestemninga som var til stede tidlig i mars? Da det så ut som dette skulle bli et år med lav lønnsvekst? Andreassen kunne bekrefte at det ikke er en sterk krisestemning for øyeblikket – og selv ser han positivt på fremtiden. – Vi ser hele tiden svingninger i økonomien uten at det er grunn til bekymringer, sier han. Det som skjer nå er at land som har ligget nede i over 200 år er på vei oppover. De skal fortsatt vokse lenge før det blir problematisk for noen. Vi skal likevel følge med. For det skal sies at Norge har hatt flaks de siste ti årene med forholdet mellom import- og eksportpriser. Det er ikke nødvendigvis slik at vi kommer til å ha den samme flaksen de neste ti årene, sa Andreassen. Svaret er 4 % eller litt over, svare Andreassen på spørsmål om årslønnsveksten for Norge i 2012.

Husk de fire kriterier

Hege Nordgård har vært ansvarlig for årets lønnskonferanse, og sier at det er viktig å ikke la de anslagene ekspertene har for årslønnsveksten i Norge bli førende for oppgjør på egen bedrift. Når dere skal forhandle lokalt så skal det være de fire kriterier; økonomi, produktivitet, konkuranseevne og fremtidsutsikter, med andre ord bedriftens lønnsevne, som skal være førende for lønnsutviklingen og ikke statistikk på makronivå. Nordgård benyttet også anledningen til å ønske alle Abeliabedrifter som nå skal i gang med lønnsforhandlinger lykke til! Hun minnet om at det bare er å ta kontakt med oss i Abelia ved spørsmål. Det kan også være lurt å ta en titt på presentasjonen Birgit Abrahamsen holdt på konferansen som omhandlet fallgruver ved lokale lønnsforhandlinger.

Frontfaget

Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, snakket blant annet om frontfaget. Hva er nå dette frontfaget? Tanken bak frontfagsmodellen handler om bærekraft. Lønnsveksten skal styres av de som jobber med eksport. Nå begynner også importen å ta en stor plass i norsk økonomi. Derfor blir det stadig mer utfordrende å definere frontfaget, sier Negård.

Årets resultat

Negård kunne også presentere hovedtrekkene i årets oppgjør:
• 1,25 kr pr time i generelt tillegg
• Lov til å gå til tannlege med lønn
• To ukers betalt permisjon for fedre ved nedkomst

Er arbeidslinja realistisk?

Nina Melsom, avdelingsdirektør arbeidsrett i NHO, ble kåret til dagens tempospesialist etter sin gjennomgang av pensjonsreformen. I korte trekk trakk hun frem problemstillinger knyttet til seniorer i arbeidslivet. – Norge har mange eldre i arbeid, sier Melsom. Men etter fylte 60 år faller andelen sysselsatte dramatisk. Når vi snakker om eldre i arbeidslivet, snakker vi om 55+ og ikke 70-, sier Melsom. Det ligger et stort potensial i å få flere over 62 år til å stå i arbeid.

En del av noe større

Gudmund Hernes avsluttet dagen med å sette det hele i perspektiv. – Den nordiske modellen er som en kinesisk eske, sier han. Og vi som bor i Norge har en form for ”flexicurity” som få andre har. Dette er en blanding av fleksibilitet og sikkerhet. Mister du jobben, står staten klar til å ta deg i mot. Det er ikke slik at du mister sykeforsikringen og muligheten til å gi dine barn en utdannelse. Paradeeksempelet er folketrygden. Hernes var også opptatt av hvordan man skal sikre finansieringen av fremtidens eldre. – Det holder ikke å gjennomføre reformer, sier han. Det må legges til rette for at det fødes mange barn. Mange steder i verden i dag fødes det nesten ikke barn, og det er bekymringsfullt, sier Hernes.

Avslutningsvis takket Hege Nordgård for alle positive tilbakemeldinger på årets arrangement. - Vi synes det er utrolig hyggelig å kunne lage møteplasser for våre flotte medlemsbedrifter. Vi gleder oss til å ta fatt på planleggingen av neste års lønnskonferanse, vi hviler aldri på de berømte laurbærene. Neste år håper vi på mer vårsol på terrassen. Den sviktet oss denne gang.

Les også Paul Chaffey sitt blogginnlegg om konferansen

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588