Det skjer drøye tre uker etter at Utdanningsforbundet den 18. mars valgte å ta 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas ut i streik.

- Vi er glade for at det er oppnådd enighet slik at streiken avsluttes. I forhandlingene har Abelia kommet med flere forslag til løsninger for at konflikten skulle bli kortest mulig, og er glade for at Utdanningsforbundet nå har gått med på en avtale. Vi har stor medfølelse for den vanskelige situasjonen både skolen, elever og foresatte ble satt i, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Partene er enige om at det skal forhandles frem en ny tariffavtale som skal gjelde for undervisningspersonale på skoler omfattet av privatskoleloven og som er medlem av NHO/Abelia. Det er satt en frist til 28. april for å bli enige om en slik avtale.

Samtidig har Heltberg Private Gymnas sagt seg villig til å inngå en standard tariffavtale med Utdanningsforbundet dersom en sentral avtale mellom forbundet og NHO/Abelia ikke inngås i samsvar med fristen.

- Vi er glade for at Utdanningsforbundet ønsker et sentralt avtaleforhold med NHO/Abelia. Vi ser store muligheter for et godt utdanningspolitisk samarbeid med Utdanningsforbundet siden vi har mange felles mål, sier Haugli.

Heltberg Private Gymnas er godkjent som skole med alternativ pedagogikk under privatskoleloven. Dette forplikter overfor både myndigheter, lærere og ikke minst elevene som har valgt et alternativ til den offentlige skolen. Skolen har gjennom loven stor frihet til å organisere seg slik de ser det som nødvendig for å gjennomføre denne alternative pedagogikken, som nettopp skal være annerledes enn den offentlige skolen.

- Slike rammer gir mer uforutsigbarhet. Vårt hovedpoeng har vært at det ikke er noen automatikk i at et offentlig avtaleverk er egnet til å løse utfordringene i en privat skole som organiseres annerledes og bruker andre pedagogiske virkemidler enn den offentlig skolen. Derfor er vi glade for at det nå er enighet om at man skal ta hensyn til private skolers egenart og behov, sier Haugli.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265