Harald Magnus Andreassens økonomiske utsikter for 2015 kan oppsummeres på denne måten: Ville vesten blir ikke som før. Andreassen har tidligere spådd hva rammen for lønnsoppgjøret vil lande på. – Jeg startet på 5 og har telt meg nedover. Det har stemt forbausende godt hvert år. I år sier jeg at tallet er 2, og det tror jeg også er et nivå som vil bli værende en stund, sier han.

Les også: - Ville vesten blir ikke som før

Etter et kort historisk tilbakeblikk fra Oskar Rønbeck, advokat og forhandler i NHO, var det Kristin Skogen Lund og Håkon Hauglis tur til å snakke om årets oppgjør. Haugli kunne fortelle om hvor viktig det er med felles virkelighetsforståelse i forhandlinger – både sentralt og lokalt. Skogen Lund berømmet fagbevegelsen for å ha forstått alvoret, og at det nå handler om moderasjon. Det er nyttig med en god dialog gjennom hele året, ikke bare ved forhandlingsbordet, sier hun.

Vil arbeidslivet se helt annerledes ut?

Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør i Abelia ledet samtalen og spurte blant annet om norsk arbeidsliv kommer til å se helt annerledes ut fremover. Haugli trakk da frem poenget med de raske endringene som kommer i kjølvannet av teknologiutviklingen. – Se bare på Über og Airbnb. Deres forretningsmodeller stiller oss overfor helt nye problemstillinger som for eksempel hvem de betaler skatt til og hvordan de er forsikret, sier han.

– Jeg tror vi vil se en større fragmentering i arbeidslivet, sier Skogen Lund. Arbeidslivet har vært kollektivt frem til nå. Nå ser vi en tendens til todeling. De som har kompetanse er det rift om. De som ikke henger med ønsker beskyttelse, og har en dragning mot det kollektivet. Det kan føre til en del spenninger som vi må ta på alvor.

Det vi opplever i dag er at vi er et fellesskap av gode krefter, ikke leder mot ansatt. Utviklingen på mange områder er eksponentiell. Derfor må vi tenke i nye logikker, sier Skogen Lund. Du må reinkarnere deg til suksess.

De fire kriteriene

Direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen hadde med seg Lasse Lund, HR-direktør i IFE på scenen for å snakke om de 4 kriteriene: Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. De kunne komme med nyttige tips og råd. Lund delte sine erfaringer med å forhandle med flere fagforeninger som har ulike behov.

Bonus og variabel lønn

Mona Haug Medhus, seniorrådgiver i NHO hadde en gjennomgang av flere mulige måter å tilby variabel lønn på. Hun trakk blant annet frem hva man bør tenke på når man skal utarbeide en incentivordning. Formål, mål, terskel, beregning og timing er det viktig å ha en plan for.

Konferansen ble avsluttet med et innblikk i etikkens verden. Filosof og foredragsholder Einar Øverenget sa blant annet at etikk handler om å være saklig og ryddig ikke "snill og grei".

Det er mye man kan gjøre i forhandlinger som ikke er straffbart eller forbudt ved lov. Men er alt like lurt? Øverenget trakk frem noen faresignaler fra etikkens verktøykasse. Man bør være på vakt dersom en type atferd eller en beslutning begrunnes med følgende:

  • At det er lov
  • Fordi vi alltid har gjort det – gjentar mønstre
  • Konformitet – gjør det alle andre gjør
  • Appellere til følelserReligiøse problemstillinger

Det finnes også gode begrunnelser:

  • Den gylne middelvei
  • Offentlighetsprinsippet (er vi bekvem dersom det vi gjør nå blir offentliggjort?)
  • Likhetsprinsippet (rettferdighetsprinsipp). Behandle like tilfeller likt

Les også: Taktikk eller etikk?

Dagen ble avsluttet med sosialt samvær der medlemmer fikk anledning til å prate med hverandre og utveksle erfaringer. Vi i Abelia sier takk for denne gang, og gleder oss allerede til neste år.

Klikk her for å laste ned presentasjonene fra dagen (passordbeskyttet)

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588