1. Legg opp til en god og effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter. 

2. Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften. Hva kan forbedres? Finn ut hvilken virkningsdato som har vært praktisert.

3. Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg, maks tre personer fra hver av partene.

4. Forbered en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet. Er det flere fagforeninger i bedriften, er det hensiktsmessig å ha et felles oppstartsmøte. Ved enighet kan de ulike foreningen forhandle samlet.

5. De tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

6. Forhandlingene skal være "reelle", det må være en prosess – begge parter må gi og ta for å komme fram til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

7. Ved uenighet skal siste tilbud fra bedriften effektueres.

8. Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering basert på kjente kriterier. Hvis det finnes kollektive satser i bedriftens lønnssystem, forhandles det gjerne om økning av satsene.

9. Sett opp skriftlig protokoll som undertegnes av begge parter.

10. Ved uenighet kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonsmessig behandling. I så tilfelle vil det avholdes et nytt møte hvor organisasjonene deltar.

Har du spørsmål, ta kontakt med Abelia på tlf. 23 08 80 75, eller send e-post til advokat@abelia.no.