Enigheten satt langt inne, partene forhandlet til ca kl. 12 søndag formiddag, et halvt døgn etter at meklingsfristen formelt sett gikk ut.

1,25 i tillegg

Det generelle tillegget i år blir kr. 1,25. Arbeidsgiverne gikk med på å innvilge to ukers pappaperm. Partene er blant annet enige om hvordan innleid arbeidskraft skal håndteres i de bedriftene som omfattes av Verkstedoverenskomsten. Likebehandlingsprinsippet for innleid arbeidskraft, som blir lovfestet, blir også tatt inn i Industrioverenskomsten.

Krevende oppgjør

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, legger ikke skjul på at årets oppgjør var meget krevende.

Over 100 påmeldte til Abelias lønnskonferanse 2012 – men vi har plass til flere

På Abelias lønnskonferanse 4. mai 2012 vil vi gi deg mer informasjon om resultatet i frontfaget, og nyttige tips til de lokale lønnsforhandlingene, sier Hege Nordgård, advokat i Abelia. I tillegg får du de siste oppdateringene om Norges økonomi, refleksjoner rundt den nordiske modellen, om aldergrenser, AFP-reformen og 62-åringers rett til deltid. Årets lønnskonferanse faller på en fredag. Abelia inviterer deltakerne til å avslutte uken med en lønningspils og uformell prat om lønnsoppgjøret på vår terrasse. Vi har bestilt vårsola, smiler Nordgård. For mer informasjon og mulighet til påmelding, ta en titt i Abelias arrangementskalender.

Frontfagoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt Frontfagoppgjør, der Fellesforbundet og Norsk Industri er først ute, så følger de andre overenskomstene.

Løpende informasjon

NHO og Abelia vil bestrebe seg på å gi løpende informasjon om lønnsoppgjøret i tiden som kommer.
Løpende informasjon blir lagt ut her: http://www.nho.no/lonnogtariff/

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588