Parat fremmet flere prinsipielt vanskelige krav, deriblant krav om innsyn i ikke-medlemmers individuelle lønn og flere endringer i reglene om lønnsforhandlinger. Videre ble det fremmet krav om ytterligere forpliktelser for arbeidsgiver ved forhandling eller drøfting om endring av pensjonsordning. Abelia opplevde lite forhandlingsvilje fra Parats side. Oppgjøret går nå til mekling.

Meklingsdato er satt til 9. desember.

Viser til heftet "Tariffoppgjøret og bedriften".

Ved spørsmål kan du kontakte Linda Leiro Egseth, se kontaktdetaljer under.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633