Tilsvarende tall for 2011 var 179 000 funksjonærer og en svarprosent på 80.

Veksten fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2012 er for industrifunksjonærer 4,4 % og for alle næringer på 4,1 %. Veksten varierer mellom de ulike bransjene fra 2,3 % til 6,9 %.

Forskjellen mellom kvinnelønn i forhold til menn holder seg stabil på 79 %, men innen hotell- og restaurantbransjen er kvinnelønn i forhold til menn kommet opp i 90 %.

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer i NHO-området og ulike stillinger.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265