Overenskomstene som bedriftene er bundet av er bransjevise eller bransjeovergripende (f. eks. funksjonæravtaler). Med en overenskomst følger det som regel en Hovedavtale som til sammen utgjør det sentrale avtaleverket for bedriften.

- NHOs tariffavtaleweb er en portal det er enkelt å navigere i, sier leder for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen. Her er det flere muligheter for søk, og du kan laste ned og skrive ut den avtalen du har behov for. Har du spørsmål knyttet til din avtale, kan du kontakte en av advokatene i Abelia, sier Abrahamsen, som viser til advokatenes egne kontaktsider på Abelias nettside.

Ikke alle tariffavtaler er revidert for ny tariffperiode og forhandlinger pågår ut over høsten, reviderte avtaler for perioden 2012 – 2014 legges ut på nett, så snart de er klare.

Her finner du NHOs tariffavtaleweb.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265