18. februar ble den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lagt frem. Denne rapporten danner grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2013. Her fremgår det at norske bedrifters konkurranseevne, målt i timelønnskostnader, svekket seg med tre prosent i 2012. Av dette kommer 1,4 prosent som følge av sterkere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere. Resten av svekkelsen skyldes sterkere kronekurs.  

TBUs rapport viser at lønnsveksten gikk ned i forhold til 2011. - Resultatet viser tydelig at de svake internasjonale utsiktene har påvirket lønnsveksten i 2012. Både de sentrale og lokale forhandlingene i 2012 ga et kraftig signal fra våre medlemsbedrifter om at konkurransesituasjonen er vanskelig. Situasjonen for eksportbedriftene våre er fortsatt svak, derfor må lønnsveksten i 2013 bli lavere enn i 2012, fastslår Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO. 

Skogen Lund understreker at for å sikre norsk næringslivs konkurranseevne i de internasjonale markeder, må lønnsveksten være på nivå med våre konkurrenter. - Det handler om norsk økonomis evne til å bevare og skape lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser, sier NHO-direktøren. 

Tallenes tale er klar: Det siste tiåret har konkurranseevnen svekket seg med 17 prosent samlet sett for norsk næringsliv. NHO-direktøren sier dette er alvorlig, og at situasjonen forverres av den tydelige todelingen i norsk økonomi.

- NHOs posisjon for årets oppgjør er at oppgjøret skal være moderat og at det ikke skal gis sentrale tillegg på tariffområder med lokal forhandlingsrett, sier Kristin Skogen Lund. 

Lønnsutviklingen i 2012

For lønnstakere samlet ble den gjennomsnittlige årslønnsveksten fire prosent i 2012. For både industriarbeidere og industrifunksjonærer anslår TBU at årslønnsveksten er 4 prosent.

Årets oppgjør

TBU anslår lønnsoverhenget fra 2012 inn i 2013 for industriarbeidere i NHO-bedrifter til 1 ¼ prosent. Prisutviklingen i 2013 er av anslått til om lag 1,5 prosent.

Hovedtrekkene i rapporten viser følgende:

  • Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønskostnader, økte med tre prosent i forhold til våre handelspartnere i 2012. Nær halvparten skyldes en sterkere krone
  • I 2012 var de relative timelønnskostnader i industrien i gjennomsnitt anslagsvis 61 prosent høyere enn hos handelspartnerne i EU. For industriarbeidere er disse kostnadene å være 64 prosent
  • Lønnsomheten i norsk industri, målt ved driftsresultatet, ligger nært det historiske gjennomsnittet. Dette betyr at situasjonen har bedret seg etter de svake årene etter finanskrisen

Saken er hentet fra NHO sine nettsider

Les den foreløpige rapporten her

Her finner du mer informasjon om Abelias konferanse om lønnsoppgjøret 16. april og mulighet for påmelding.