Last ned lønnsstatistikk for funksjonærer pr. 1.10.2011

Last ned NHOs spredningstabeller for sivilingniører, ingeniører og siviløkonomer pr. 1.10.2011

Lønnsstatistikken for funksjonærer inneholder opplysninger om lønn fordelt på følgende lønnsbegrep;

Månedsfortjeneste i alt i lønnsstatistikken omfatter i alt tre grupper av lønnsarter:

  • avtalt lønn (fast avtalt lønn inklusive faste, personlige tillegg)
  • bonus og provisjon m.v. (gjennomsnittsverdi for 12 måneder)
  • uregelmessige tillegg (gjennomsnittsverdi per måned fra 1. januar til 1. oktober)

Overtidsbetaling omfattes ikke av månedsfortjeneste i alt i funksjonærstatistikken.

Lønnsstatistikker for 2012 kommer i april/mai 2013.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265