Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør for tariffperioden 2010-2012. Grunnlaget for forhandlingene er en særskilt bestemmelse i den enkelte tariffavtale om at hovedorganisasjonene kan forhandle om eventuelle lønnstillegg for annet avtaleår (fra 1. april for alle). Det betyr at det er NHO og LO/YS som forhandler på vegne av alle sine respektive landsforeninger og forbund, ingen forbundsvise forhandlinger. Forhandlingene med LO vil omfatte medlemsbedrifter bundet av ca 130 tariffavtaler mellom NHO og LO.

Forhandlingene vil foregå i perioden fra 21. mars fram til planlagt avslutning torsdag 31. mars. Kommer partene ikke frem til enighet, kan hver av partene si opp avtalene med 14 dagers varsel. Om så skjer vil det bli mekling. Eventuell dato for mekling er ikke fastsatt.

Ingen begynner lokale lønnsforhandlinger før det sentrale oppgjøret er vedtatt. Mellomoppgjør sendes ikke ut til uravstemming, men vedtas av de respektive organisasjoners valgte organer.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265