Sannsynlig meklingsavslutning vil være i slutten av uke 15. En eventuell konflikt kan tidligst starte ved arbeidstidens begynnelse søndag 15. april. – Vi har med andre ord noen veldig spennende uker foran oss, sier Advokat Hege Nordgård i Abelia, som håper riksmekler Kari Gjesteby vil hjelpe partene til å finne gode løsninger på årets utfordringer.

Abelias lønnskonferanse 2012

På Abelias lønnskonferanse 4. mai 2012 vil vi gi deg resultatene fra frontfaget og nyttige tips til de lokale lønnsforhandlingene, sier Nordgård. I tillegg får du de siste oppdateringene om Norges økonomi, refleksjoner rundt den nordiske modellen, om aldergrenser, AFP-reformen og 62-åringers rett til deltid.

Årets lønnskonferanse faller på en fredag. Abelia inviterer deltakerne til å avslutte uken med en lønningspils og uformell prat om lønnsoppgjøret på terrassen i vårsola. For mer informasjon og mulighet til påmelding, ta en titt i Abelias arrangementskalender.

Årets krav

Hovedkravet fra Fellesforbundet er opprettholdelse av kjøpekraften. Norsk Industris utgangspunkt er at overheng, glidning og lav inflasjon samlet sett tilsier et meget beskjedent lønnstillegg.

- Det vi trenger er en retur til nøkternhet. Årets oppgjør må sikre – ikke undergrave – arbeidsplasser og bedrifter, sa Stein Lier-Hansen under innledningen av oppgjøret.

Frontfagoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt Frontfagoppgjør, der Fellesforbundet og Norsk Industri er først ute, så følger de andre overenskomstene.

Løpende informasjon

NHO og Abelia vil bestrebe seg på å gi løpende informasjon om lønnsoppgjøret i tiden som kommer.
Løpende informasjon blir lagt ut her: http://www.nho.no/lonnogtariff/
 

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588