NHOs representantskap vedtok i dag NHOs posisjon før årets frontfagsoppgjør.

– Mandatet fra våre medlemsbedrifter er klart og tydelig. Den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv er avhengig av at lønnsveksten går ned. De siste årene har lønnsveksten økt langt mer enn produktivitetsveksten. Ikke på noe tidspunkt har vi hatt så stor avstand mellom disse to. Slik kan det ikke fortsette, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Kostnadsnivået er 55 prosent høyere

Skogen Lund viser til tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) som fastslår at norske bedrifter har et kostnadsnivå som ligger hele 55 prosent over våre konkurrentland.

– Denne forskjellen utgjør en stor konkurranseulempe. Mange bedrifter er produktive nok til å hevde seg, og mange har nytt godt av gode priser på varene de selger. Men den særnorske høye lønnsveksten kan ikke fortsette.  Derfor trenger vi ytterst moderate lønnsoppgjør fremover, sier hun. 

– Får vi ikke den nødvendige moderasjonslinjen, vil Norge miste mange konkurranseutsatte bedrifter og ikke minst; få nye vil komme til. Dermed mister samfunnet nødvendige skatteinntekter og viktige arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

Hun er også bekymret for at lønnskostnadsandelen er om lag fire prosentpoeng høyere enn snittet det siste tiåret.

– Det at dette øker betyr at lønnsomheten i industrien er svakere enn tidligere antatt. Det svekker investeringsmulighetene i en tid hvor investeringsnivået i fastlandsindustrien har ligget lavt i lang tid. Slike investeringer er helt nødvendige for å sikre og skape fremtidige arbeidsplasser, sier NHO-sjefen.

Avviser pensjonskrav

I følge posisjonen som ble vedtatt av representantskapet avviser NHO et hvert krav om tariffesting av tjenestepensjon, utvidelse av AFP-ordningen eller innføring av felles pensjonskasser.

-Vi må ha et pensjonssystem som er økonomisk bærekraftig for alle parter, både for samfunnet og for bedriftene. LOs krav om tariffesting innebærer en fremtidig kostnadsvekst som gir ringvirkninger langt utenfor årets oppgjør og som vil skape usikkerhet for bedrifter og arbeidsplasser i svært lang tid fremover.  En tariffesting er derfor uaktuelt, sier Skogen Lund.

Les NRKs intervju med Kristin Skogen Lund og se intervju om konkurransesituasjonen med Geir Henning Winterwoll på Finnfjord smelteverk.

Hun understreker at pensjonssystemet er omfattende og komplisert, og egner seg svært dårlig til å være en del av forhandlingene i et lønnsoppgjør under trussel av streik.

– Alle arbeidstagere er sikret en pensjon gjennom folketrygden og den obligatoriske tjenestepensjonen (OTP) fra arbeidsgiver. For mange kommer AFP på toppen. Eventuelle pensjonsrettigheter ut over dette må fortsatt være basert på bedriftenes egne vurderinger av behov og evne til å tilby slike ytelser. En tariffesting fratar bedriftene nødvendig økonomisk fleksibilitet, kostnadskontroll og forutsigbarhet, fastslår Skogen Lund.

- Det LO i realiteten forsøker, er å ta en omkamp om hele pensjonsreformen, en reform som et nær samlet Storting og partene i arbeidslivet sammen stod bak. Det hverken vil eller kan NHO være med på, sier Skogen Lund.  

Skogen Lund understreker at det er full enighet om at både pensjonsreformen og AFP-ordningen skal evalueres i 2017.

– Med disse evalueringene vil vi se alle effekter samlet, og få en felles forståelse for hvordan reformen har fungert, sier hun.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Du finner flere gode saker om lønnsoppgjøret på NHOs nettsider om lønnsoppgjøret 2014

Abelia arrangerer sin årlige konferanse om lønnsoppgjøret fredag 9. mai. Her finner du programmet og mulighet for påmelding.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265