Prognoser om kronekursen vil Skogen Lund holde på armlengdes avstand i forhandlingene:

- Fallet i kronekursen har gitt konkurranseutsatt industri en "pustepause", men det er farlig å juble for tidlig, utviklingen i valutakursen kan fort snu seg.

Et lønnsoppgjør påvirker norsk økonomis konkurransekraft på kort og lang sikt, understreket Skogen Lund: - Lønnsvekst uten rot i produktivitetsveksten kan etter hvert få uheldige konsekvenser for både konkurranseutsatt sektor og dermed også for norsk økonomi.

NHOs adm. direktør gjentok også at pensjon er et ikke-tema i de kommende forhandlingene:

- NHO kan ikke være med på å innføre ytterligere pensjonsforpliktelser for våre tariffbundne medlemmer. Det vil øke forskjellene mellom organiserte og uorganiserte grupper i samfunnet og medføre en svekkelse av konkurranse­evnen. Tjenestepensjon utover lovpålagte minstekrav  må fortsatt være basert på bedriftenes egne vurderinger av behov for og evne til å tilby slike ytelser, sa Skogen Lund.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265