NHOs posisjon for oppgjøret er tydelig. Det er ikke rom for sentrale tillegg på områder med lokal forhandlingsrett. Situasjonen i internasjonal økonomi er fortsatt svak. Det påvirker konkurranseutsatt sektor her i Norge som må kjempe om kontrakter i stagnerende markeder.

- Jeg håper og tror at LO også tar med seg dette alvorlige bakgrunnsbildet inn i forhandlingene. Det handler til syvende og sist om arbeidsplasser og norsk økonomis evne til å skape lønnsomme bedrifter og bevare arbeidsplassene, sier Kristin Skogen Lund.

Gjør oss sårbare

Den siste rapporten fra Teknisk beregningsutvalg viser at norske timelønnskostnader ligger 61 prosent over våre handelspartnere.

- Noe av dette kan forklares med høyere produktivitetsnivå og gunstig bytteforhold, men også høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn blant våre handelspartnere. Dette gjør oss sårbare, og kostnadsutviklingen bør komme i takt med andre ledende industriland i Europa, sier Skogen Lund.

- Den klare meldingen fra våre medlemmer er at årets oppgjør må bli moderat og lavere enn i 2012 hvor vi endte på om lag 4 prosent. De er også tydelige på at vi i det kun er lønn vi skal forhandle om når vi i dag setter i gang årets forhandlinger, sier NHO-sjefen.

Abelia v/Birgit Abrahamsen deltar i NHOs forhandlingsdelegasjon. Abelia arrangerer også konferanse om årets lønnsoppgjør 16. april. Du finner mer informasjon og muligheter for påmelding i aktivitetskalenderen.

Kravoverrekkelse

11. mars startet årets lønnsoppgjør med den seremonielle kravoverrekkelsen mellom partene. Forhandlingene mellom partene vil pågå i om lag to uker. Målet er alltid å komme frem til en løsning via forhandlinger, men vi må også være forberedt på et forhandlingsbrudd, med påfølgende mekling og varsel om streik.

I den forbindelse oppfordrer vi medlemsbedriftene til å gjøre seg kjent med reglene for betinget permittering.  Les mer om betinget permittering her.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265