Abelias leder, Paul Chaffey ønsket forsamlingen velkommen med å vise til at drøye 80 % av Norges nasjonalformue består av humankapital, i betydningen innbyggernes arbeidsinnsats. Derfor er det særlig viktig å ivareta humankapitalen på en god måte.

Du kan laste ned Paul Chaffey sin presentasjon her

Sjeføkonom i DNB Markets, Øystein Dørum, viste tradisjonen tro frem sine økonomiske prognoser. Han sa blant annet at lønnsutviklingen i Norge over lenger tid har vært knyttet til utviklingen i oljeprisen. – Det er mye som tyder på at vi nå har nådd toppen på oljeprisen. Det gjør det vanskeligere å tro på en særnorsk lønnsvekst fremover dersom man legger oljeprisprognosene til grunn, sier Dørum.

Du kan laste ned Øystein Dørum sin presentasjon her

Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, oppsummerte årets mellomoppgjør. Detaljene i oppgjøret kan du lese mer om her. - Noe av det viktigste vi klarte å få til i årets oppgjør var å bryte med forventningene om at det sentrale tillegget skal være på minimum 1 krone, sier Negård. Videre har partene utarbeidet en realitetsorientering som ser på Norges konkurransesituasjon i en global sammenheng. På bakgrunn av Norges spesielle situasjon har regjeringen nedsatt Holden III-utvalget som skal se nærmere på lønnsdannelsen.

Du kan laste ned Rolf Negård sin presentasjon MED notater her

Du kan laste ned Rolf Negård sin presentasjon UTEN notater her

Birgit Abrahamsen, leder for arbeidsrettsavdelingen i Abelia, snakket om forventningene til årets lokal lønnsforhandlinger.  Hun ga blant annet råd om selve prosessen, og argumenter knyttet til de fire kriteriene; økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Du kan laste ned Birgit Abrahamsen sin presentasjon her

Professor Erling Røed Larsen fra Handelshøyskolen BI snakket om produktivitet. Han engasjerte salen med gode illustrasjoner og et fargerikt språk om Norges viktigste timeregnskap. – I det store og det hele handler det om å øke produktiviteten for å frigjøre tid, sier han. Det er timeproduktiviteten som avgjør levestandarden. I Norge har vi 3,8 mrd arbeidstimer som skal serve 44 mrd levetimer. Hver arbeidstime betjener pr i dag drøye 11 levetimer. Jo mer produktiv arbeidstimen er, desto bedre blir de 11 levetimene, sier Røed Larsen.

Du kan laste ned Erling Røed Larsen sin presentasjon her

Videre sier han at det er en myte at maskiner vil gjøre menneskeheten overflødig. – Det er jo ikke slik at det er høyest arbeidsledighet i de landene med best teknologi og flest maskiner. Snarere tvert imot. - Ny teknologi øker produktiviteten og frigjør tid som kan brukes på noe annet. Men teknologi alene kan ikke skape endring. Det avhenger også av noen menneskelige faktorer. Mange er for framskritt men mot endring. Og da blir det ikke så enkelt. Til syvende og sist handler det mye om hvor sulten hver enkelt av oss er til å yte. Hva er det som skaper produktivitet? Vi vet mye om det, men mye er også et mysterium, avsluttet professoren.

Ulf Knobloch Johannessen, advokat i Abelia, ledet dagen. I introduksjonen av Erling Røed Larsen anbefalte han en bok han selv har lest, skrevet av Røed Larsen, med tittelen Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, men aldri har våget å spørre om.

Dagen ble avsluttet med innlegget om pensjon fra Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør i NHO og medlem i Banklovkommisjonen. Kommisjonen har levert sitt forslag til nye regler for tjenestepensjonen, men det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til hvordan ordningene til slutt blir seende ut.

Du kan laste ned Kristin Diserud Mildal sin presentasjon her

Kontaktperson Ulf Knobloch Johannessen

ulf.johannessen@abelia.no

+47 951 43 274