"Oljedopet lønnsres i Norge, sier Dørum"

Først ute var sjeføkonom Øystein Dørum fra DnB Nor Markets som snakket om ”Høy norsk lønnsvekst – så lenge Kina makter”. Han ga interessante refleksjoner rundt norsk økonomi sett i lys av den stadig økende globaliseringen, der blant annet Chindia ble brukt som begrep. Dørum mente også at aldri har norsk arbeidskraft vært så dyr som nå.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, holdt deretter et innlegg om årets mellomoppgjør i NHO-området. Samlet årslønnsvekst for 2011 er anslått til 3,64%. Lokal lønnsvekst i 2011 er anslått til 1,6%.

Vær forberedt til forhandlinger

Deretter snakket Mona Haug Medhus, seniorrådgiver i NHO, om lokale forhandlinger. Hun fokuserte både på forberedelsene til de lokale forhandlingene, hvordan selve forhandlingene skal gjennomføres og hva som skjer etter at forhandlingene er gjennomført. Medhus understreket flere ganger viktigheten av grundige forberedelser i forkant av forhandlingene.

Birgit Abrahamsen, advokat i Abelia, tok deretter for seg tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Hun gjorde rede for hvordan bedriftene skal forholde seg til tariffoppgjøret, både de som er bundet av overenskomster med sentrale tillegg og de som har overenskomster uten sentrale tillegg. Hun nevnte også at AFP er innført med virkning fra 1. april 2011 for Tekna og Forskerforbundet ved 10% representativitet.

Særavtaler

Til slutt ga Birgit Abrahamsen råd om opprettelse og endring av særavtaler.
Flere av deltakerne ga tilbakemelding på at de setter stor pris på dette årlige arrangementet og for muligheten til å komme å møte andre bedrifter i samme situasjon.

Abelia-medlemmer kan laste ned presentasjonene fra innlederne ved å benytte brukernavn og passord.
 

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265